Meldepliktig handel 

april 16, 2015, 08:21 CEST
Aksjene er kjøpt til kurs 157,09 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 8.741.585 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12