Statoil forplikter seg til å stanse all fakling innen 2030

april 17, 2015, 16:01 CEST

Konsernsjef Eldar Sætre representerte Statoil under signeringen som fant sted hos Verdensbanken i Washington DC.

Bilde

Konsernsjef Eldar Sætre

Utenriksminister Børge Brende var Norges representant under signeringen.

– Det å nå målet om null fakling fra produksjonen innen 2030 er et svært viktig tiltak som vår industri kan gjennomføre for å redusere klimautslipp, sa Sætre i sin tale under arrangementet i Washington.

– På våre plattformer i Norge forekommer det ikke fakling fra produksjonen. Det at Norge har utviklet en ledende rolle innenfor arbeidet med å redusere fakling skal norske myndigheter ha æren for, sier Sætre.

I 1971 ble fakling fra produksjon av olje forbudt i Norge. Sammen med en CO2-skatt tilsvarende 65 amerikanske dollar per tonn ga dette incentiver både for industrien og myndighetene til å investere i produksjon og eksport av naturgass.

Men internasjonalt fakler oljeselskapene hvert år 140 milliarder kubikkmeter naturgass fra verdens mange tusen oljefelt. Dette fører til at 300 millioner tonn CO2 blir sluppet ut i atmosfæren, noe som tilsvarer de årlige utslippene fra ca. 77 millioner biler.

Sammen med Statoil og den norske stat har åtte andre oljeselskaper og åtte andre nasjoner sluttet seg til initiativet og erkjent at fakling er uholdbart både når det gjelder hensynet til god ressursforvaltning, og i et miljøperspektiv.

Alle partene som i dag skrev under på avtalen har blitt enige om å samarbeide for å stanse all fakling fra oljeproduksjon så snart som mulig og senest innen 2030.