Statoil US Employee share savings plan viderefordeler aksjer 

april 22, 2015, 16:31 CEST

Navn

Tildelte aksjer*

Ny beholdning*

Maloney, William

548,178538

45.428,200824

*American Depositary Receipts (ADR)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12