Resultat for første kvartal 2015 

april 30, 2015, 07:59 CEST
Bilde

Statoils rapporterte IFRS resultat for første kvartal var negativt med 35,4 milliarder kroner som følge av nedskrivninger.

Bilde

Eldar Sætre, konsernsjef

– Statoils rapporterte resultater for første kvartal er betydelig påvirket av nedskrivninger. Justert driftsresultat og kontantstrøm ble påvirket av lavere priser. Vi fortsetter å levere god underliggende drift og vi oppnådde solide resultater innen markedsføring og trading. Netto kontantstrøm etter utbytte var positiv i første kvartal, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre.

Justert driftsresultat for første kvartal 2015 var 22,9 milliarder kroner, sammenlignet med 46,0 milliarder kroner i første kvartal 2014. Nedgangen var hovedsakelig et resultat av det betydelige fallet i væskepriser, lavere europeiske gasspriser og økte avskrivninger og driftskostnader. Økningen i avskrivninger og driftskostnader skyldtes i hovedsak oppstart av nye felt og opptrapping av produksjon, og var også påvirket av styrking av USD. Justert driftsresultat etter skatt var 7,0 milliarder kroner, sammenlignet med 15,8 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Statoils driftsresultat i første kvartal 2015 var påvirket av betydelige regnskapsmessige nedskrivninger av eiendeler på 46,1 milliarder kroner. Nedskrivningene knytter seg i all hovedsak til ukonvensjonelle landbaserte eiendeler i USA. Nedskrivningene er en følge av en justering av selskapets langsiktige økonomiske planforutsetninger.

– Som en følge av usikkerheten i råvaremarkedene tar vi en mer forsiktig tilnærming. Det er viktig å opprettholde et solid grunnlag for våre beslutninger. Den underliggende kvaliteten på eiendelene og driften er uendret, sier Sætre.

Statoils egenproduksjon i første kvartal var 2,056 millioner foe per dag, sammenlignet med 1,978 millioner foe per dag i samme periode i 2014.  Produksjonsøkningen var et resultat av oppstart og opptrapping av produksjonen på ulike felt, samt høyere gassalg fra norsk sokkel sammenlignet med første kvartal 2014. Egenproduksjonen utenfor Norge var 759 tusen foe per dag.

– Vi fortsetter å levere på kostnadseffektiviseringsprogrammene våre og vi arbeider systematisk for å forbedre sikkerheten. Jeg er fornøyd med at vi ser reduserte felt- og modifikasjonskostnader på norsk sokkel og fallende driftskostnader målt i USD per fat internasjonalt, samt forbedret boreeffektivitet. Vi har en solid finansiell posisjon. Styret har besluttet å utbetale et utbytte på 1,80 kroner per aksje for kvartalet, sier Sætre.

I årets tre første måneder var Statoils kontantstrøm fra driften 29,1 milliarder kroner, sammenlignet med 55,0 milliarder kroner i første kvartal 2014.

Reduksjonen var hovedsakelig et resultat av prisnedgang, delvis motvirket av lavere skattebetalinger i første kvartal 2015. Statoil leverte en positiv netto kontantstrøm etter investeringer, vederlag fra salgstransaksjoner og betaling av utbytte i første kvartal 2015. Ved utgangen av kvartalet økte Statoils justerte netto gjeldsgrad til 24 %, påvirket av nedskrivninger og endringer i valutakurs.

Statoil fortsatte å levere gode leteresultater i første kvartal 2015, og det ble gjort fire funn. Funn i Tanzania, Mexicogolfen, samt på norsk sokkel understreker Statoils posisjon som et ledende globalt leteselskap. De justerte leteutgiftene var på 2,7 milliarder kroner, en nedgang fra 3,3 milliarder kroner i første kvartal 2014 ettersom en større andel av leteutgiftene ble balanseført i første kvartal i år.

Frekvensen for alvorlige hendelser (SIF) var 0,7 i første kvartal 2015, sammenlignet med 0,6 i første kvartal 2014.

Statoil-aksjen vil bli notert eksklusiv utbytte på Oslo Børs 14. august 2015.

Viktige hendelser siden fjerde kvartal 2014

  • Fremdrift for Johan Sverdrup: Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert til myndighetene i februar, og kontrakter for mer enn 16 milliarder kroner ble tildelt i kvartalet.
  • Nye prosjekter i drift: Valemon-feltet ble satt i drift, og produksjonen startet fra Oseberg Delta 2 i Nordsjøen.
  • Utvikling av nye prosjekter: Statoil og partnerne har levert utbyggingsplan for Peregrino fase 2.
  • Optimalisering av prosjekter: Partnerskapet i Johan Castberg- og Snorre 2040-lisensene besluttet å bruke mer tid på å modne fram prosjektene.
  • Gode leteresultater: Det ble gjort et gassfunn og et lite oljefunn på norsk sokkel, samt det åttende funnet i blokk 2 utenfor kysten av Tanzania. I april kunngjorde Statoil et oljefunn i Yeti-prospektet i Mexicogolfen.
  • Kapitalmarkedstransaksjoner: Nytt låneopptak på 3,75 milliarder euro i februar.
  • Endringer i styret: Grace Reksten Skaugen og Cathrine Huges har begge gått ut av styret. Rebekka Glasser Herlofsen er nytt aksjonærvalgt styremedlem.

Kontaktpersoner

Investor relations
Peter Hutton, direktør IR, +44 7881 918 792 (mobil)

Presse
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør, +47 977 55 622 (mobil)

Downloads