Innstilling fra Statoils valgkomité 

mai 6, 2015, 08:32 CEST

Videre anbefaler valgkomiteen gjenvalg av Bjørn Tore Godal, Jakob Stausholm og Marjan Oudeman som styremedlemmer. Styremedlem Rebekka Glasser Herlofsen, som ble valgt inn i styret fra 19. mars 2015,  er valgt frem til det ordinære valget av styrets aksjonærvalgte medlemmer i 2016.

Styrets leder Svein Rennemo og styremedlem Jim Mulva har meddelt valgkomiteen at de ikke stiller til gjenvalg i 2015. Svein Rennemo har vært styreleder i Statoil siden 2008, og meddelte til valgkomiteen i 2014 at han ønsket avløsning. Jim Mulva har vært styremedlem siden 2013 og har meddelt valgkomiteen at han av kapasitetsmessige årsaker, med flere arbeidskrevende verv, ikke vil stille til gjenvalg.

Valgkomiteen nominerer nå ny styreleder og et nytt styremedlem til styret i Statoil. Det har ikke blitt foretatt valg av ny nestleder til styret etter at tidligere nestleder, Grace Reksten Skaugen, trådte ut av styret med virkning fra 19. mars 2015. Valgkomiteen nominerer derfor også ny nestleder i styret.

Øystein Løseth har vært medlem av Statoils styre siden 1. oktober 2014 og er medlem av styrets revisjonsutvalg. Løseth har betydelig toppledererfaring fra energisektoren, med særlig kompetanse og erfaring fra det europeiske energimarkedet. Han arbeidet i Vattenfall AB fra 2009 til 2014, først som konserndirektør og deretter som konsernsjef fra 2010. I perioden 2003 - 2009 arbeidet Løseth i det nederlandske energiselskapet NUON, først som direktør, deretter som konserndirektør og konsernsjef. Han har også betydelig ledererfaring fra Statkraft og Statoil, blant annet innen strategi og forretningsutvikling. Løseth er norsk statsborger, og utdannet sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet og bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI.

Roy Franklin var medlem av styret i StatoilHydro fra oktober 2007, og i Statoil fra november 2009 til juni 2013. Han har tidligere ledet både styrets utvalg for sikkerhet, bærekraft og etikk og styrets revisjonsutvalg. Franklin har bred erfaring fra lederstillinger i olje- og gassektoren, blant annet i BP, Paladin Resources og Clyde Petroleum. Han er utdannet geolog fra Universitetet i Southampton i Storbritannia. Franklin er britisk statsborger og bosatt i Storbritannia, hvor han i 2004 ble tildelt ordenen OBE (Order of the British Empire) for sin innsats for britisk olje- og gassindustri.

Valg til Statoils styre finner sted i selskapets bedriftsforsamling tirsdag 9. juni 2015. Det foreslås at valget får virkning fra 1. juli 2015 og fram til det ordinære valget av aksjonærvalgte medlemmer til styret i 2016.

Catherine Hughes fratrådte som styremedlem i Statoil 19. april 2015. Valgkomiteens søk etter et nytt, kvinnelig styremedlem som erstatning for Hughes er igangsatt, men antas ikke å være ferdigstilt til bedriftsforsamlingens møte i juni. Det vil derfor bli avholdt et suppleringsvalg til styret så snart en ny kandidat er klar.

Kontaktpersoner:

  • Olaug Svarva, leder av valgkomiteen
  • Forespørsler formidles gjennom informasjonsdirektør i Statoil, Jannik Lindbæk, +47 977 55 622.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.