Skip to Content
no

Meldepliktig handel 

mai 6, 2015, 09:15 CEST

Langtids insentivordningen er et fast lønnselement som blir beregnet som en andel av deltakernes grunnlønn, og er på 20 – 30 prosent avhengig av deltakerens stilling. Selskapet kjøper aksjer tilsvarende netto årssum på vegne av deltakeren. Aksjene er bundet i tre år.

Antall kjøpte aksjer og deres nye beholdning framgår av tabellen nedenfor. Handelen er gjort med DNB Markets som megler.


Navn

Tildelte
aksjer

Ny
beholdning

Anfinnsen Tor Martin

2108

11 897

Bacher Lars Christian

2309

25 076

Dodson Timothy

2660

27 810

Gjærum Reidar

1454

24 138

Hilland Jannicke

1302

12 650

Hovden Magne Andre

1378

11 582

Klouman Hans Henrik

2676

23 994

Knight John Nicholas

10460

83 912

Mathieu Philippe François

1123

8 877

Opedal Anders

2221

14 244

Reitan Torgrim

2523

27 719

Skeie Svein

1185

20 403

Sætre Eldar

8257

38 527

Øvrum Margareth

2656

41 460

Nylund Arne Sigve

2402

9 261

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12