Meldepliktig handel 

mai 18, 2015, 07:49 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 154,68 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 9.023.190 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12