Generalforsamlingen vedtar utbytte på 1,80 kroner per aksje for fjerde kvartal 2014 

mai 19, 2015, 22:01 CEST
Bilde

Generalforsamlingen 2015. (Foto: Harald Pettersen)

Årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og for konsernet for 2014 ble godkjent, og det utdeles et utbytte på 1,80 kroner per aksje for fjerde kvartal 2014, som implisitt gir et totalt utbytte på 7,20 kroner for 2014. Utbyttet for fjerde kvartal 2014 tilfaller selskapets aksjeeiere per 19. mai 2015. Statoils aksjer på Oslo Børs vil bli handlet eksklusive utbytte fra og med 20. mai 2015. Rettigheter under American Depository Receipts (ADR) programmet i USA vil bli handlet eksklusive utbytte fra 19. mai 2015. Forventet utbetalingsdag for aksjer på Oslo Børs er 29. mai 2015. Forventet utbetalingsdag for utbytte i amerikanske dollar under ADR-programmet i USA er 4. juni 2015.
 
Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å beslutte kvartalsvise utbyttebetalinger frem til neste ordinære generalforsamling.  Styret har allerede vedtatt at det utdeles et interimsutbytte for 1. kvartal 2015 på 1,80 kroner per aksje.

Interimsutbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere på Oslo Børs per 13. august 2015. Statoils aksjer på Oslo Børs vil bli handlet eksklusive utbytte fra 14. august 2015 og rettigheter under ADR programmet i USA vil bli handlet eksklusive utbytte fra 13. august 2015. Forventet utbetalingsdag er 27. august 2015. Forventet utbetalingsdag for utbytte i amerikanske dollar under ADR programmet i USA er 3. september 2015.
 
Som nytt personlig varamedlem for Elisabeth Berge i valgkomitéen ble Bjørn Ståle Haavik, ekspedisjonssjef, Olje- og energidepartementet, valgt fram til ordinær generalforsamling i 2016.
 
Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse. Godtgjørelsen til selskapets revisor, bedriftsforsamlingen og valgkomiteen ble også godkjent.
 
Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å erverve aksjer i Statoil ASA i markedet for videreføring av aksjespareprogrammet for de ansatte. Generalforsamlingen ga i tillegg styret fullmakt til erverv av aksjer i Statoil ASA i markedet for etterfølgende sletting.
 
Det var på forhånd fremmet forslag fra aksjonærer om at Statoil i sin rutinemessige årlige rapportering skal inkludere ytterligere informasjon relatert til bærekraftig utvikling. Dette forslaget ble vedtatt.
 
Det var også fremmet forslag fra aksjonærer om at Statoil fra 2016 i sin rutinemessige årlige rapportering skal inkludere informasjon om selskapets evaluering av prosjekter i porteføljen mot IPCCs AR5 scenarier, samt et forslag om at styret skal utarbeide en ny strategi for en mer bærekraftig utvikling og forvaltning av selskapets ressurser og virksomhet. Disse forslagene ble ikke vedtatt.
 
For komplett protokoll fra generalforsamlingen, vennligst se vedlegg.
 
Kontaktpersoner:

Investor relations
 
Peter Hutton, direktør, investor relations,
Tlf: +44 788 191 8792
 
Morten Sven Johannessen, direktør, investor relations USA,
Tlf: +1 203 570 2524
 
Presse
 
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør,
Tlf: +47 97 75 56 22
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Downloads