Statoils gransking etter Gudrun-lekkasje klar

mai 20, 2015, 14:11 CEST
Bilde

Gudrun-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Eli Skjæveland Tengesdal)

Om morgenen 18. februar 2015 ble det registrert støy og vibrasjoner på Gudrun. Etter kort tid ble det bekreftet hydrokarboner i prosessmodulen.

En 2-tommers rørlinje hadde fått en sprekk med 2 millimeters åpning som gikk over ca. 90 prosent av rørets omkrets.

Kondensat hadde lekket ut og medført spredning av gass. Den faktiske lekkasjeraten er beregnet til ca. 8 kilogram/sekund. Totalmengden kondensat som kom fra lekkasjestedet er estimert til 4 kubikkmeter.

Det var ikke personell i området, og ingen ble fysisk skadet som følge av hendelsen.Granskingen slår fast at utfallet kunne blitt fatalt dersom personer hadde blitt eksponert for gassen. Lekkasjer av denne størrelsen har storulykkepotensial hvis de antennes.

Bilde

Øystein Arvid Håland, direktør for Sikkerhet- og bærekraft i Undersøkelse og Produksjon Norge (UPN). (Foto: Harald Pettersen)

– Kondensatlekkasjen på Gudrun var alvorlig, og hadde storulykkepotensial. Statoil arbeider systematisk for å unngå gasslekkasjer, og læringen fra denne hendelsen skal omsettes til konkrete handlinger. Vi må sikre at dette bidrar til å hindre fremtidige hendelser, sier Øystein Arvid Håland, direktør for Sikkerhet- og bærekraft i Undersøkelse og Produksjon Norge.

Nivåreguleringsventil

Materialtekniske undersøkelser viser at bruddet oppstod som følge av utmatting og overbelastning. Valg av en underdimensjonert nivåreguleringventil skapte vibrasjoner i selve ventilen og i rørsystemet rundt under normal drift av anlegget.

Vibrasjonene førte til at en mistet styringen på nivåreguleringsventilen. Tap av ventilstyring førte til gjentagende kraftige vibrasjoner og slag i rørsystemet utover design.

Det er ikke påvist materialfeil, metallurgiske uregelmessigheter eller sveisefeil. Granskingsgruppen mener det var tilfeldig at rørlinjen ikke gikk til fullt brudd.

Bilde

Bente Aleksandersen, områdedirektør i Drift Sør i Undersøkelse og Produksjon Norge (UPN).

Gassdetektorene registrerte lekkasjen, tennkilder ble koblet ut og overrislingsanlegget startet automatisk. Det samme gjorde trykkavlastning og nødavstenging.

– Jeg er glad for at ingen ble fysisk skadet. Granskingen gir oss viktig lærdom som det er vårt ansvar å følge opp både internt, med Petroleumstilsynet og andre aktører i bransjen, slik at det samme ikke skal skje igjen. Når lekkasjen først inntraff, så fungerte beredskapen som den skulle, sier Bente Aleksandersen, områdedirektør i Drift Sør i Undersøkelse og Produksjon Norge.   

Statoils granskingsrapport ble i dag overlevert Petroleumstilsynet som gjennomfører sin egen gransking. I tillegg opprettet Politiet egen sak da hendelsen skjedde. Statoil er i gang med arbeidet knyttet til de identifiserte tiltakene.

Produksjonen fra Gudrun var nedstengt i flere uker i februar og mars. Anlegget er nå i normal drift.

Downloads