Skip to Content
no

Statoil tildeler kontrakt for utstyr- og boligplattform på Johan Sverdrup

juni 8, 2015, 08:31 CEST
Bilde

Illustrasjon av utstyr- og boligplattformen på Johan Sverdrup-feltet kan lastes ned fra lenken under "relaterte sider" i høyre kolonne.

Avtalen omfatter ingeniørarbeid, innkjøp og bygging (EPC) av dekket til utstyr- og boligplattformen på Johan Sverdrup.

Bilde

Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil. (Foto: Harald Pettersen)

– Det har vært stor interesse i markedet for denne kontrakten. Kværner og KBR har vunnet frem i tøff internasjonal konkurranse, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

Utstyr- og boligplattformen består av to moduler, en utstyrsmodul og en boligmodul. Utstyrsmodulen skal bygges av underleverandører i Polen under Kværners ledelse og ferdigstilles på Stord. KBR skal utføre prosjektering og innkjøp av utstyr til utstyrsmodulen.

Boligmodulen skal bygges hos Apply Leirvik på Stord og i Emtunga Sverige. Plattformdekket skal sammenstilles på Kværner Stord.

Totalvekten for hele plattformdekket er ca. 19.000 tonn fordelt på 9.700 tonn på utstyrsmodulen og 9.300 tonn på boligmodulen.
Kontrakten inkluderer også en opsjon for  offshore oppkopling og assistanse under uttesting av utstyr- og boligplattformen.

– Så langt har norsk leverandørindustri vunnet hovedkontraktene på Johan Sverdrup-prosjektet. Det er godt å se at Statoil og leverandørene sammen er i ferd med å knekke kostnadskurvene for å sikre konkurransekraft i en tøff tid for hele industrien, sier Øvrum.

Utstyr- og boligplattformen skal ferdigstilles i første kvartal 2019 for installasjon på Johan Sverdrup-feltet med verdens største løftefartøy «Pioneering Spirit».

Utstyr- og boligplattformen skal innkvartere de som skal jobbe på Johan Sverdrup-feltet i over 50 år. Plattformen vil bli det største boligkvarteret på norsk sokkel og har kapasitet til å innkvartere 560 personer.

I tillegg til innkvartering vil all kontroll og overvåkning av produksjonen fra feltet skje fra kontrollrommet på utstyrs- og boligplattformen.

Plattformen vil også inneholde sentrale støttesystemer til feltsenteret, som nødkraft, brannvannsystemer, diesel, varmegjenvinning og ferskvannsproduksjon.

Utstyr- og boligplattformen vil bli koplet til prosessplattformen på Johan Sverdrup-feltsenter med en gangbro.

Bilde

Øivind Reinertsen direktør for Johan Sverdrup-feltet. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Johan Sverdrup-prosjektet er et av de største industriprosjekter på flere tiår for Statoil og norsk sokkel. På platå vil produksjonen utgjøre 25 prosent av den samlede olje og gassproduksjonen på norsk sokkel.  Nå har vi fått på plass den andre store byggekontrakten for plattformdekket i prosjektet, og vi er i rute for å kunne levere på en ambisiøs feltutviklingsplan med produksjonsstart for Johan Sverdrup i slutten av 2019, sier Øivind Reinertsen direktør for Johan Sverdrup-feltet.

Investeringskostnadene for første fase i utbyggingen av Johan Sverdrup er beregnet til i størrelsesorden 117 milliarder kroner (2015 kroner) med forventede utvinnbare ressurser på mellom 1,4 og 2,4 milliarder fat oljeekvivalenter.

Johan Sverdrups første fase skal bygges ut med fire installasjoner som inkluderer en utstyr- og boligplattform, en prosessplattform, en boreplattform og en stigerørplattform, samt tre havbunnsbrønnrammer for vanninjeksjon.

Plattformene knyttes sammen med gangbroer. Ambisjonen er en utvinningsgrad på 70 prosent for Johan Sverdrup. Johan Sverdrup-partnerskapet består av Statoil, Lundin Norway, Petoro, Det norske oljeselskap og Maersk Oil. Partnerskapet har anbefalt Statoil som operatør for alle faser av feltet.

Denne kontraktstildelingen tar forbehold om godkjenning av Plan for Utbygging og Drift for Johan Sverdrup feltet i Stortinget i 2015.