Skip to content

Valg til Statoils styre 

juni 10, 2015, 08:32 CEST

Styrets leder Svein Rennemo og styremedlem Jim Mulva hadde på forhånd meddelt valgkomiteen at de ikke ønsket å stille til gjenvalg i 2015. Bjørn Tore Godal, Jakob Stausholm og Marjan Oudeman ble gjenvalgt som aksjonærvalgte styremedlemmer. Styremedlem Rebekka Glasser Herlofsen, som ble valgt inn i styret fra 19. mars 2015, er valgt frem til det ordinære valget av styrets aksjonærvalgte medlemmer i 2016.

Bilde

Øystein Løseth, ny styreleder i Statoil. (Foto: Tord F. Paulsen - AP - Statoil)

Øystein Løseth har vært medlem av Statoils styre siden 1. oktober 2014 og er medlem av styrets revisjonsutvalg. Løseth har betydelig toppledererfaring fra energisektoren, med særlig kompetanse og erfaring fra det europeiske energimarkedet. Han arbeidet i Vattenfall AB fra 2009 til 2014, først som konserndirektør og deretter som konsernsjef fra 2010. I perioden 2003 - 2009 arbeidet Løseth i det nederlandske energiselskapet NUON, først som direktør, deretter som konserndirektør og konsernsjef. Han har også betydelig ledererfaring fra Statkraft og Statoil, blant annet innen strategi og forretningsutvikling. Løseth er norsk statsborger, og utdannet sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet og bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI.

Bilde

Roy Franklin, nytt styremedlem og nestleder av Statoils styre. (Foto: Dag Myrestrand)

Roy Franklin var medlem av styret i StatoilHydro fra oktober 2007, og i Statoil fra november 2009 til juni 2013. Han har tidligere ledet både styrets utvalg for sikkerhet, bærekraft og etikk og styrets revisjonsutvalg. Franklin har bred erfaring fra lederstillinger i olje- og gassektoren, blant annet i BP, Paladin Resources og Clyde Petroleum. Han er utdannet geolog fra Universitetet i Southampton i Storbritannia. Franklin er britisk statsborger og bosatt i Storbritannia, hvor han i 2004 ble tildelt ordenen OBE (Order of the British Empire) for sin innsats for britisk olje- og gassindustri.

Valget er gjort med virkning fra 1. juli 2015 og fram til det ordinære valget av aksjonærvalgte medlemmer til styret i 2016. Alle kandidatene ble valgt i henhold til valgkomiteens innstilling.

Bedriftsforsamlingen har videre gjenvalgt Lill-Heidi Bakkerud, Ingrid Di Valerio og Stig Lægreid som ansattvalgte medlemmer av styret i Statoil ASA. Som varamedlemmer for de ansattvalgte i styret er følgende personer valgt i prioritert rekkefølge: Per Steinar Stamnes, Per Gunnar Stavland og Kjetil Hansen Melvær.

Valget av ansattvalgte medlemmer til styret er gjort med virkning fra 1. juli 2015 og gjelder for en periode på to år.

Kontaktpersoner:

  • Olaug Svarva, leder av valgkomiteen
  • Forespørsler formidles gjennom informasjonsdirektør i Statoil, Jannik Lindbæk, +47 977 55 622.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12