Kontrakt for rigg og boring på Johan Sverdrup

juni 15, 2015, 08:34 CEST

Odfjell Drilling har blitt tildelt kontrakter for både flyteriggen «Deepsea Atlantic» og for boretjenester på det faste boreanlegget som skal installeres på Johan Sverdup-feltet.

Riggkontrakten omfatter leie av riggen «Deepsea Atlantic» for 3 år med oppstart mars 2016. I tillegg kommer opsjoner for forlengelse på 6x6 måneder.  Riggkontrakten har en verdi på i overkant av 2,5 milliarder kroner.

Bilde

Margareth Øvrum, konserndirektør Teknologi, prosjekter og boring i Statoil. (Foto: Harald Pettersen / Statoil)

– Denne kontrakten er en viktig milepæl for Johan Sverdrup-prosjektet. Vi har sikret en effektiv rigg til konkurransedyktige betingelser som skal bidra til å maksimere verdiene fra feltet, sier Margareth Øvrum, konserndirektør Teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

– Riggen «Deepsea Atlantic» skal forbore minimum 13 brønner på feltet før produksjonsstart fra Johan Sverdrup sent i 2019. Dette gir oss mulighet til å utnytte produksjonskapasiteten fra Johan Sverdrup så effektivt som mulig, sier Øivind Reinertsen direktør for Johan Sverdrup-feltet.

Statoil har også inngått en kontrakt med Odfjell Drilling for boretjenester på den faste boreinstallasjonen på Johan Sverdrup feltsenter med oppstart desember 2018.

Denne kontrakten har en verdi på anslagsvis 1,85 milliarder kroner med en varighet på fire år inkludert opsjoner til forlengelse på inntil 6x1 år. Boring fra Johan Sverdrups faste installasjon vil støttes fra Odfjell Drillings kontor i Stavanger.

– Johan Sverdrup skal skape store verdier for hele samfunnet i over 50 år. Odfjell Drilling skal jobbe tett sammen med vår driftsorganisasjon i Stavanger for å sikre operasjoner og maksimal verdiskaping i boring og brønnarbeidet på Johan Sverdrup, sier Reinertsen.

Bilde

Øivind Reinertsen direktør for Johan Sverdrup-feltet. (Foto: Ole Jørgen Bratland / Statoil)

Boreriggen på Johan Sverdrup-feltet skal bygges av Aibel sammen med Nymo i Grimstad og National Oilwell i Kristiansand. Odfjell Drilling fikk i februar 2015 kontrakt med Aibel for prosjekteringsstøtte til byggingen av boreplattformen.

Selskapet skal også være rådgivere under prosjekteringen og byggingen av riggen, for å sikre et effektivt og sikkert arbeidsmiljø i driftsfasen. Kontrakten er en utvidelse av kontrakten for boring på faste installasjoner, som ble tildelt i 2012, hvor Odfjell Drilling har ansvaret for installasjonene Grane, Visund, Heimdal, Njord, Snorre A/B og Sleipner A.

Disse kontraktstildelingene tar forbehold om godkjenning av Plan for Utbygging og Drift for Johan Sverdrup feltet i Stortinget i 2015.

Investeringskostnadene for første fase i utbyggingen av Johan Sverdrup er beregnet til i størrelsesorden 117 milliarder kroner (2015 kroner) med forventede utvinnbare ressurser på mellom 1,4 og 2,4 milliarder fat oljeekvivalenter.

Johan Sverdrups første fase skal bygges ut med fire installasjoner som inkluderer en utstyr- og boligplattform, en prosessplattform, en boreplattform og en stigerørplattform, samt tre havbunnsbrønnrammer for vanninjeksjon.

Plattformene knyttes sammen med gangbroer. Ambisjonen er en utvinningsgrad på 70 prosent for Johan Sverdrup.

Johan Sverdrup-partnerskapet består av Statoil, Lundin Norway, Petoro, Det norske oljeselskap og Maersk Oil. Partnerskapet har anbefalt Statoil som operatør for alle faser av feltet.