Meldepliktig handel 

juni 17, 2015, 08:13 CEST

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 9.014.711 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12