Forenkling av organisasjonsstrukturen og måten vi jobber på

juni 25, 2015, 13:12 CEST
Bilde

Konsernsjef Eldar Sætre

Endringene støtter opp under og er en del av det pågående arbeidet gjennom STEP- (Statoil Technical Efficiency Programme) og OE- (Organisational efficiency) -programmene.

Blant de viktigste endringene er:

  • Utvikling og produksjon Norge (UPN): Statoil vil forsterke satsingen i Midt- og Nord-Norge ved å slå sammen aktivitetene i ett felles resultatområde, Drift Nord. Aktivitetene fra de ulike kontorstedene vil fortsette som før, og ledelsen vil være fordelt på de ulike lokasjonene. Norskehavet og Barentshavet er to av Statoils viktigste regioner, med betydelig aktivitet og med store attraktive uutforskede områder med langsiktig potensial. Ved å slå sammen kompetansemiljøene i begge regioner er målet å ta ut synergieffekter, kostnadsbesparelser og forsterke vårt utgangspunkt for videre satsing.

  • Teknologi, prosjekter og boring (TPD): Sammenslåing av dagens TPD TEX (technical excellence) og TPD RDI (Research, development and innovation) i en ny Forsknings- og teknologienhet (TPD R&T) som vil integrere komplett teknologiutvikling og -implementering i Statoil og levere teknisk ekspertise og rådgivning innen utvalgte områder. I tillegg blir prosjektutviklingsprosessen forenklet. Dagens TPD Prosjekter (PRO) slås sammen med feltutvikling i UPN (Utvikling og produksjon Norge), UPI (Utvikling og produksjon internasjonalt) og MMP (Markedsføring, Midtstrøm & Prosessering) og  får navnet Project Development  (PRD). Denne enheten får fullt ansvar for leveranse av den samlede prosjektutviklingen.

  • Chief operating officer (COO): Rollen til konserndirektør for drift skal bidra til ytterligere styrking av sikker og effektiv drift på tvers av Statoil. COOs ansvar vil dekke sikkerhet og sikring, analyse av driftseffektivitet, driftsforbedringsprosjekter, styringssystem og operasjonell effektivitet.  For å fullt ut integrere og forsterke vårt arbeid med sikker og effektiv drift også på konsernnivå vil Konsernsikkerhet og sikring bli overført til COO-organisasjonen 1. august.

– Vi må fortsette arbeidet for å øke effektiviteten og redusere kostnader. Vårt mål er å bli en mer kostnadseffektiv organisasjon som er godt forberedt til å møte framtiden. Endringen vil støtte denne ambisjonen gjennom å redusere kompleksitet i organisasjonen, klargjøre roller, utnytte ressursene bedre, samt styrke linjeansvaret.  Det er en forutsetning at vi skal fortsette å levre sikker og effektiv drift, inkludert støtte av høy kvalitet til våre operasjoner, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil.

Bilde

COO Anders Opedal

Endringene vil bli utarbeidet i detalj i forretningsområdene fra nå og fram til utgangen av oktober. Den nye organisasjonen (der det er strukturendringer) vil tre i kraft mot slutten av året.

– Å være effektiv i dag handler om å vinne konkurransen og skape grunnlag for vekst slik at vi kan gjøre spennende ting i framtiden. Dette dreier seg om endring av arbeidsprosessene våre, styrking av det kommersielle aspektet i kulturen vår, og full iverksetting av STEP, sier Anders Opedal, konserndirektør for drift (COO).