Skip to content

Leverer plan for utbygging i Gullfaks-området

juni 30, 2015, 12:37 CEST
Bilde

Ivar Aasheim, direktør for feltutvikling på norsk sokkel, overleverte tillegg til PUD for Gullfaks-lisensen til olje- og energiminister Tord Lien i dag, 30. juni.
(Foto: Ole Jørgen Bratland - Statoil)

Fase 1 av utvinningen er forventet å gi 18 millioner fat oljeekvivalenter, og vil bidra til en robustgjøring for videre drift av Gullfaks-plattformene i Nordsjøen.

– Vi jobber målrettet for å redusere kostnadene og øke lønnsomheten i våre prosjekter. Ved å utnytte eksisterende infrastruktur klarer vi å realisere nye ressurser til en lavere kostnad. På den måten opprettholder vi lønnsom produksjon og langsiktig aktivitet på norsk sokkel, sier Ivar Aasheim, direktør for feltutvikling på norsk sokkel.

Utvinningsløsningen er basert på gjenbruk av eksisterende brønner (totalt 15) fra Gullfaks-plattformene og innebærer ingen ny infrastruktur. Dette gir svært god lønnsomhet i prosjektet.

Shetland/Lista har siden 2013 vært produsert under en prøveproduksjonstillatelse. Nå leveres en plan for en mer langsiktig utvikling av disse ressursene. Dette er imidlertid bare første fase av utviklingen.

Bilde

Kjetil Hove, områdedirektør i Utvikling og produksjon Norge. 
(Foto: Ole Jørgen Bratland - Statoil)

– Gullfaks har vært et enestående industrieventyr. Siden oppstarten i desember 1986 har feltet produsert mer enn 2,56 milliarder fat olje og eksportert over 70 milliarder standard kubikkmeter (sm3) gass, sier Kjetil Hove, områdedirektør i Utvikling og produksjon Norge. 

– Nåværende utvinningsgrad på Gullfaks hovedfelt er 59 prosent, og med en levetid mot 2036 skal vi jobbe for å øke utvinningsgraden enda mer, understreker Hove.

Shetland/Lista vil bidra med nye verdifulle fat. Investeringskostnadene er estimert til om lag 900 millioner kroner.

Statoil jobber videre for å realisere neste fase basert på trykkvedlikehold. Dette antas å kunne gi en vesentlig økning i utvinningsgraden for Shetland/Lista.

Shetland-gruppen og Lista-formasjonen har ulike egenskaper enn de dypereliggende formasjonene i Brent-gruppen, hvor hoved-reservoarene på Gullfaks ligger. Det produserende intervallet i Shetland/Lista består av tynne kalksteinlag som er oppsprukket og dermed bidrar til en god produktivitet.

Indikasjoner på hydrokarboner i Shetland-gruppen/Lista-formasjonen i Gullfaks-lisensen har vært kjent lenge. God produktivitet ble første gang påvist i desember 2012 og er bekreftet gjennom perforeringer i ytterligere tre eksisterende Gullfaks-brønner. Dette har gitt grunnlag for en kommersiell utvikling av forekomsten.