Verdens første undervanns våtgasskompressor til Gullfaks

juli 3, 2015, 11:49 CEST

Gullfaks Subsea kompressor prosjektet (GSC) har i løpet av mai og juni gjennomført installasjonskampanjer av strukturer og moduler på undervanns-kompressorstasjonen. Kompressorene ble installert i slutten av juni.

Våtgasskompresjon på Gullfaks C vil gi 22 millioner ekstra fat oljeekvivalenter, og en forlengelse av platåproduksjonen med rundt to år.

– Installasjons-kampanjene har vært vellykket utført av Subsea Seven, sier prosjektleder Bjørn Birkeland. 

Bilde

Prosjektleder Bjørn Birkeland.

Prosjektet går nå inn i siste fase med uttesting og klargjøring for overlevering og oppstart i siste kvartal i år.

– Dette er verdens første kompressor i sitt slag, så det er en milepæl ikke bare mot oppstart av kompressoren, men også for Statoils visjoner om å utforme framtidens havbunnsfabrikker, sier Steinar Konradsen, oppdragsleder for prosjektet.

Fortsatt gjenstår arbeid med testing av den komplette kompressorstasjonen, men arbeidet er godt i gang og prosjektet er på plan.

Det er også gjort betydelige forberedelser på Gullfaks C for å kunne starte undervanns-kompressoren. Arbeidet er utført av Apply Sørco og er nå inne i avsluttende fase.

Bilde

Steinar Konradsen,
oppdragsleder for prosjektet.

Kompressoren representerer et robust og fleksibelt tiltak for økt oljeutvinning (IOR) for Gullfaks-lisensen. Den skal nå kobles opp mellom havbunnsrammene L og M og Gullfaks C. Det er også mulig å knytte andre havbunnsbrønner opp mot kompressoren via eksisterende rørledninger. Dette kan gi en gevinst langt ut over det som var lagt til grunn ved beslutning om gjennomføring.

– Subsea våtgasskompresjon er også viktig for å videreutvikle undervannsprosessering og et betydelig bidrag for å øke utvinningen også på andre felt, understreker Konradsen.

Beskyttelsesstrukturen og kompressorstasjonen ble installert begynnelsen av mai med tungløftefartøyet Oleg Strashnov. 26 juni ble kompressor- og kjølemodulene senket på plass oppi kompressorstasjonen fra fartøyet Seven Viking.

Anlegget skal kobles opp mot Gullfaks C-plattformen utover sommeren og høsten.

Gullfaks subsea compression - Flickr stream

To viktige prosjekter

Teknologiløsningen på Gullfaks er en våtgasskompressor som ikke krever behandling av brønnstrømmen før kompresjonen.

Kompresjon på havbunnen gir større effekt enn en konvensjonell kompressor på plattformdekket. I tillegg er det en fordel at plattformen unngår økt vekt og den ekstra plassen en kompressormodul krever på dekket.

Statoil er i gang med å gjennomføre to kompresjonsprosjekter på havbunnen på norsk sokkel - på Åsgard og Gullfaks - sammen med sine lisenspartnere. Prosjektene er viktige brikker i det puslespillet det er å utforme framtidens havbunnsfabrikker.