Statoil tildeler kontrakt på integrerte tjenesteleveranser for boring

juli 6, 2015, 09:01 CEST

Tjenesten skal leveres lokalt fra Stavanger.

For Johan Sverdrup har Statoil valgt å be markedet om tilbud på integrerte tjenesteleveranser, noe som vil kunne redusere den totale brønnkostnaden og gi mer effektive brønnleveranser. Dermed skal Baker Hughes levere hele tjenestespekteret for:

  • Sementering og pumping
  • Komplettering
  • Bore- og kompletteringsvæsker, samt offshore håndtering av boreavfall
  • Integrerte boretjenester


Bilde

Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil. (Foto: Harald Pettersen)

Statoil har nå inngått flere kontrakter for å øke kompetansen og spare kostnader. IDWS (Integrated Drilling & Well Services) kontrakten for Johan Sverdrup er del av dette.

– Vi er glade for å tildele denne kontrakten til Baker Hughes og mener leverandøren vil bidra til å oppnå Johan Sverdrups mål om trygge operasjoner og effektive brønnleveranser. Kontrakten gjenspeiler Statoils mål om å redusere brønnkostnadene, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, Prosjekter og Boring.

Bilde

Øivind Reinertsen direktør for Johan Sverdrup-feltet. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Boreoperasjonene på Johan Sverdrup-feltet vil starte i 2016. Sammen med Baker Hughes vil vi raskt etablere integrerte operasjonsgrupper. Disse skal jobbe tett sammen med bore- og riggleverandør Odfjell med å planlegge og optimalisere brønnene og slik øke verdiskapningen fra feltet, sier Øivind Reinertsen, direktør for Johan Sverdrup.

Fakta Johan Sverdrup

Forventede utvinnbare ressurser fra Johan Sverdrup-feltet er på mellom 1,4 og 2,4 milliarder fat oljeekvivalenter i fase én.

Investeringskostnadene for første fase av feltutbyggingen er beregnet til i størrelsesorden 117 milliarder kroner (2015 kroner).

Johan Sverdrups første fase skal bygges ut med fire installasjoner som inkluderer en utstyr- og boligplattform, en prosessplattform, en boreplattform og en stigerørsplattform, samt tre havbunnsbrønnrammer for vanninjeksjon.

Plattformene knyttes sammen med gangbroer. Ambisjonen er en utvinningsgrad på 70 % for Johan Sverdrup.

Johan Sverdrup-partnerskapet består av Statoil (operatør), Lundin Norway, Petoro, Det norske oljeselskap og Maersk Oil.

Totalt har hovedkontrakter til en verdi av over 27 milliarder kroner og mer enn 45 utstyrspakkekontrakter til en verdi 3,5 milliarder kroner gått til leverandører med norsk fakturaadresse.