Meldepliktig handel 

juli 17, 2015, 14:23 CEST

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 9.321.898 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12