GE og Statoil kunngjør vinnerne av den første globale innovasjonskonkurransen

juli 21, 2015, 17:00 CEST

Fem vinnerteknologier ser på alternativer til sand i skiferutvinning: Sand spiller en avgjørende rolle i skiferutvinning og i den hydrauliske fraktureringsprosessen.

Bulkproppmaterialet blandes med vann og injiseres i en formasjon for å «stimulere» eller holde de små sprekkene i formasjonen åpne, slik at olje og gass kan strømme fritt.

Brønnstimulering krever hundrevis av turer med tungtransportkjøretøy for å frakte nødvendig materiale, noe som øker trafikken, belastningen på veiene, og gir mer støy, støv og høyere utslipp.

Med fokus på bruken av sand gikk konkurransen ut på å finne løsninger som har potensial til å redusere miljøpåvirkningen i lokalsamfunn, redusere utslippene og gjøre energiproduksjonen mer effektiv.

Bilde

Formålet med sandkonkurransen var å redusere antall transportturer.
(Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Transport av bulkproppmateriale og vann utgjør hoveddelen av tungtransporten i forbindelse med hydraulisk frakturering. Det overordnede formålet med sandkonkurransen var derfor å redusere antall transportturer ved å se på bruk og sammensetning av bulkproppmaterialet. Vi ønsket å finne en lettere og mer kompakt erstatning for det materialet som brukes i dag og/eller nye væsketyper eller væsketilsetninger som kan suspendere bulkproppmaterialet på en bedre og mer effektiv måte. Til syvende og sist ønsker vi å utvikle en mangfoldig portefølje av teknologier som kan bidra til å redusere miljøavtrykket og samtidig øke driftseffektiviteten, sa Lars Høier, direktør for Forskning, utvikling og innovasjon i Statoil.

Bilde

Sand-anlegg
(Photo: Tom Payne, AP/Statoil)

Dommerpanelet for konkurransen «The Powering Collaboration», som består av både tekniske eksperter og ledere fra begge selskaper, har gått gjennom over 100 bidrag fra deltakere i over 30 land.

– Det er spennende og gledelig å se så mange gode forslag, og at mange av dem kom fra andre bransjer enn energibransjen. Den positive responsen og kvaliteten på vinnerforslagene understreker verdien av åpen nyskaping, og betydningen av industrisamarbeid for å utvikle gode ideer, og ikke bare presentere dem, men også realisere dem. Vi er ivrige etter å se nærmere på disse løsningene i tiden framover mot testing, utvikling og en mulig kommersialisering, sa Eric Gebhardt, teknologidirektør i GE Oil and Gas.

Vinnerne vil få en premie på 25.000 amerikanske dollar hver, og vil være kvalifisert til å motta ytterligere bidrag gjennom en premiepott på 375.000 dollar til en mulig utvikling eller kommersialisering av forslagene dersom de tilfredsstiller visse tilleggskrav.

Det ligger mer informasjon om vinnerne på poweringcollaboration.com.

Her følger en kort oppsummering av hvert enkelt vinnerforslag i alfabetisk rekkefølge:

Bioastra Technologies, Montréal, Quebec
Løsning: Lightweight, Expandable Polymer Proppant: Komposittpartikler som utvider seg inntil ti ganger sin opprinnelige størrelse når de kommer i kontakt med væske. De er også elastiske og kan tilpasse seg små sprekker i formasjonen. Kan sammenlinges med materialet som brukes som kunstig brusk og til blokkering i kirurgi.

Biopolynet, Fredericton, New Brunswick
Løsning: Coiled Biopolymer Fluid Additive: Gjør væsker mer tyktflytende, slik at de bedre kan suspendere bulkproppmaterialet, og få dette til å klebe seg til overflaten på sprekkene i formasjonen.

Hoowaki, Pendleton, South Carolina
Løsning: Alumina Ceramic Proppant in the Shape of an “X”: Den spesielle X-formen, som er utviklet i samarbeid med Shell, danner en motstand som reduserer bunnfall med inntil 50 prosent og kiler seg fast i sprekkene, slik at de holder seg åpne og hindrer bulkproppmaterialet i å flyte tilbake.

Semplastics, Oviedo, Florida
Løsning: Lightweight Polymer Proppant: Polymeravledet keramikkbasert bulkproppmateriale med en tetthet som er halvparten i forhold til sand, og er resistent mot korrosjon og ekstreme varme- og trykkforhold.

University of North Dakota Energy & Environmental Research Center, Grand Forks, North Dakota
Løsning: Lightweight, Locally Sourced Ceramic Proppant: Laget av lokalt edelmetall av lavere kvalitet, som er lett tilgjengelig og har en tetthet som er om lag 40 prosent lavere enn det keramiske bulkproppmaterialet som brukes i dag.

Den andre konkurransen, som fokuserer på bruk av vann ved utvinning av unkonvensjonelle energiressurser, ble nylig utlyst, og er åpen fram til 24. september 2015. Den konkurransen går ut på å finne nyskapende løsninger for å redusere bruken av vann i utvinningen av landbaserte ukonvensjonelle olje- og gassressurser. Gjennom crowdsourcing skal konkurransen stimulere til å finne nyskapende løsninger for både å redusere bruken av ferskvann og for behandling og gjenbruk av vann ved olje- og gassvirksomheten, samtidig som produktiviteten opprettholdes eller økes.

Du kan lese mer om begge konkurransene ved å gå inn på poweringcollaboration.com. Der vil du finne oppdatert informasjon, påmeldingsskjema og profiler av vinnerne. Begge konkurransene er underlagt offisielle regler (Sand Offisielle regler) (Vann Offisielle regler).

Contacts:

Statoil
Kirsten Henriksen
Communication manager – US Onshore
Tlf: +1 713 269 8927
E-post: khen@statoil.com

GE Oil & Gas
Stephanie Cathcart
Head of External Affairs
Tlf: +1 202 637 4108
E-post: Stephanie.cathcart@ge.com

Om GE
GE (NYSE: GE) arbeider med saker som betyr noe. De beste medarbeiderne og de beste teknologiene som møter de tøffeste utfordringene. Finner løsninger innen energi, helse og hjem, transport og finans. Bygger, forsyner med strøm, transporterer og helbreder verden. Ikke bare tenker på det, men gjør det. GE virker. For å få mer informasjon kan du besøke selskapets hjemmeside på www.ge.com.

Om GE Oil & Gas
GE Oil & Gas arbeider med saker som betyr noe i olje- og gassindustrien. I samarbeid med våre kunder, flytter vi teknologigrenser for å forsyne verden med energi. Fra utvinning til transport til sluttbehandling, vi går løs på dagens tøffeste utfordringer for å møte framtidige energibehov. Følg GE Oil & Gas på Twitter @GE_OilandGas.

Om Statoil
Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 37 land. Basert på mer enn 40 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender vi teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Vi har hovedkontor i Stavanger, om lag 23.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.

Downloads