Mer olje fra Gullfaks

juli 29, 2015, 10:50 CEST
Bilde

Gullfaks A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Øyvind Hagen)

Bilde

Arild Dybvig

– GSO viser hvordan vi kan øke utvinning og lønnsomhet ved hjelp av standardiserte, enkle utbyggingsløsninger tilknyttet eksisterende infrastruktur, sier Arild Dybvig, direktør for hurtigutbyggingsprosjekter i Utvikling og produksjon Norge.

Produksjonen startet tre år etter at prosjektet ble godkjent og det er investert ni milliarder kroner i prosjektet.

Bilde

Marit Berling

– Prosjektet bidrar til å utnytte ledig prosesseringskapasitet og forlenger levetiden for Gullfaks A-plattformen utover 2030, sier Marit Berling, produksjonsdirektør for Gullfaks.

GSO er en satsing innen økt utvinning, standardisering og industrialisering - i tråd med Statoils kontinuerlige arbeid for å maksimere verdiskapingen på norsk sokkel.

Prosjektet er en del av Statoils hurtigutbyggingsportefølje, men med et større og mer komplekst undervanns-omfang enn det som er normalt for denne typen utbygginger.

Bilde

Trond Bokn

– Det er gjennomført nærmere 800 fartøysdøgn og 2.3 millioner arbeidstimer med gode HMS- resultater. GSO er vårt mest omfattende hurtigutbyggingsprosjekt, sier Trond Bokn, direktør for undervannsprosjekter i Teknologi, prosjekter og boring.

– I tillegg er det gjennomført 370 dager med borerigg. Boreprogrammet vil fortsette ut første kvartal 2016.

GSO omfatter to havbunnsrammer, fire produksjonsbrønner, to gassinjektorer, rørledning for gassinjeksjon og totalt tre produksjonsrør, i tillegg til kontroll-linjer og strømkabler for oppvarming av rørledninger. Totalt er det 22 undervanns-tilknytninger.