Skip to content

Første byggekloss plassert på Johan Sverdrup-feltet

august 13, 2015, 09:26 CEST
Bilde

Forboringsrammen er 32 meter lang og 10 meter høy.

Det var Heerema Marine Contractors kranfartøy «Thialf» som fullførte den historiske installasjonen av den 280 tonn tunge forboringsbunnsrammen på Johan Sverdrup-feltet.

– Vi har fullført og installert den første brikken i et av de største industriprosjektene i Europa. Vi har fortsatt en lang reise foran oss i Johan Sverdrup-utbyggingen, men det er svært gledelig at vi har gjennomført og installert havbunnsrammen uten alvorlige hendelser og i henhold til plan. Dette er en god start i forhold til kvaliteten og presisjonen vi er avhengig av for å lykkes med resten av utbyggingen., sier Kjetel Digre direktør for Johan Sverdrup-feltutbyggingen.

Bilde

Kjetel Digre, direktør for Johan Sverdrup-feltutbyggingen.

Det var Heerema Marine Contractors som hadde ansvaret for designet, byggingen og installasjonen av forboringsrammen.

Den 32 meter lange og 10 meter høye forboringsrammen er blant de minste byggeklossene i Johan Sverdrup-utbyggingen.

Likevel spiller den en sentral rolle i prosjektet. Forboringsrammen rommer åtte brønnslisser som gjør det mulig å forbore produksjonsbrønner før boreplattformen blir installert på feltet i 2018 og produksjonsstart for Johan Sverdrup sent i 2019.

Forboringen gjør det mulig å utnytte produksjonskapasiteten så effektivt som mulig når Johan Sverdrup-produksjonen kommer i gang. Slik bidrar forboring og forboringsrammen til maksimal verdiskaping for partnere og for hele samfunnet de neste 50 årene.

Boreriggen «Deepsea Atlantic» starter forboringen på Johan Sverdrup feltet gjennom forboringsrammen i mars 2016.

– Aktiviteten på Johan Sverdrup-prosjektet kommer til å øke betydelig fremover etter hvert som vi tar nye skritt videre i utbyggingen. Vi jobber tett sammen med leverandørene i forprosjekteringen av plattformene på prosjektet. Vi har tildelt flere hovedkontrakter og utstyrspakker til en verdi av over 40 milliarder kroner så langt. Flere kontrakter vil bli tildelt i løpet av høsten. Vi er også i gang med byggingen av det første plattformunderstellet på Kværner Verdal. Så langt er vi i rute med Johan Sverdrup-utbyggingen, sier Digre.

Johan Sverdrup-partnerskapet består av Statoil, Lundin Norway, Petoro, Det norske oljeselskap og Maersk Oil. Partnerskapet har anbefalt Statoil som operatør for alle faser av feltet.

Bilde

Forboringsrammen rommer åtte brønnslisser som gjør det mulig å forbore produksjonsbrønner før boreplattformen blir installert på feltet.

Downloads