Skip to Content
no

Innstilling fra Statoils valgkomite 

august 13, 2015, 15:33 CEST

Valgkomiteen i Statoil ASA anbefaler at selskapets bedriftsforsamling velger Wenche Agerup til nytt medlem av styret. Catherine Hughes fratrådte som styremedlem i Statoil med virkning fra 19. april 2015. Valgkomiteens søk etter et nytt, kvinnelig styremedlem som erstatning for Hughes er nå ferdigstilt, og valgkomiteen foreslår at det avholdes et suppleringsvalg til styret i bedriftsforsamlingens møte 20. august 2015.

Wenche Agerup var konserndirektør for stabs- og støttefunksjoner og juridisk direktør i Norsk Hydro ASA fra 2010 til 31. desember 2014. Hun har siden 1997 hatt flere ulike lederroller i Hydro, blant annet innenfor selskapets M&A-aktiviteter, forretningsområdet Bauxitt, Alumina og Energi, som fabrikksjef ved Hydros fabrikkanlegg i Årdal og som prosjektdirektør for et Joint Venture i Australia hvor Hydro samarbeidet med det australske, børsnoterte selskapet UMC. Hun har gjennom sitt arbeid i Hydro opparbeidet en betydelig forretningsmessig og strategisk forståelse. Agerup er for tiden styremedlem i Oslo Børs Holding VPS/Oslo Børs ASA og seismikkselskapet TGS, og har kompetanse og erfaring innen eierstyring og selskapsledelse (corporate governance).

Wenche Agerup er norsk statsborger.

Valget til Statoils styre finner sted i selskapets bedriftsforsamling torsdag 20. august 2015. Det foreslås at valget får virkning fra 21. august 2015 og fram til det ordinære valget av aksjonærrepresentanter til styret i 2016.

Kontaktpersoner:

Olaug Svarva, leder av valgkomiteen

Forespørsler formidles gjennom informasjonsdirektør i Statoil, Jannik Lindbæk, +47 977 55 622.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.