Skip to Content
no

Meldepliktig handel 

august 17, 2015, 08:54 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 132,08 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 10.029.176 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12