Meldepliktig handel 

august 19, 2015, 08:44 CEST

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 9.656.331 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12