Skip to Content
no

Valg til Statoils styre  

august 20, 2015, 16:21 CEST
Bilde

Nytt styremedlem, Wenche Agerup.

(Foto: Halvor Molland/Hydro)

Wenche Agerup var konserndirektør for stabs- og støttefunksjoner og juridisk direktør i Norsk Hydro ASA fra 2010 til 31. desember 2014. Hun har siden 1997 hatt flere ulike lederroller i Hydro, blant annet innenfor selskapets M&A-aktiviteter,  forretningsområdet Bauxitt, Alumina og Energi, som fabrikksjef ved Hydros fabrikkanlegg i Årdal og  som prosjektdirektør for et Joint Venture i Australia hvor Hydro samarbeidet med det australske, børsnoterte selskapet UMC. Hun har gjennom sitt arbeid i Hydro opparbeidet en betydelig forretningsmessig og strategisk forståelse. Agerup er for tiden styremedlem i Oslo Børs Holding VPS/Oslo Børs ASA og seismikkselskapet TGS, og har komptanse og erfaring innen eierstyring og selskapsledelse (corporate governance).

Valget er gjort med virkning fra 21. august 2015 og fram til det ordinære valget av aksjonærvalgte medlemmer til styret i 2016. Agerup ble valgt i henhold til valgkomiteens innstilling.

Kontaktpersoner:

  • Olaug Svarva, leder av valgkomiteen
  • Forespørsler formidles gjennom informasjonsdirektør i Statoil, Jannik Lindbæk, +47 977 55 622.

    Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Downloads