Skip to Content
no

Smørbukk Sør Extension i drift – nå strømmer oljen fra «tett» reservoar

september 4, 2015, 13:05 CEST
Bilde

Havbunnsrammen under installasjon på Åsgard-feltet.

Ved hjelp av lange brønnseksjoner og nye teknologiske løsninger hentes det nå opp olje og gass fra et reservoar som tidligere var utilgjengelig. Pionerprosjektet åpner for utbygging av flere liknede områder.

Reservene i Smørbukk Sør Extension prosjektet er beregnet til 16,5 millioner fat oljeekvivalenter og vil bidra betydelig til produksjonen på Åsgard A-skipet i tiden som kommer.

Funnet ble gjort i 1985, men på grunn av dårlige strømningsegenskaper i reservoaret har det tidligere ikke blitt vurdert som lønnsomt å hente opp ressursene.

På Smørbukk Sør Extension ligger oljen i bergarter med ulik grad av porøsitet. Her går spennet fra å utvinne olje fra en murstein som er rimelig porøs, til å presse olje ut av en tett baderomsflis.

– Dette har vært en utfordring i verdensklasse. Svært få offshoreprosjekter har blitt utviklet med så tette reservoarer under normalt trykk, sier oppdragsleder Ove Andre Pettersen.

Hovedløsningen for slike tette formasjoner er å bore lange horisontale reservoarseksjoner. På Smørbukk Sør Extention er det boret en produksjonsbrønn med to grener som totalt gir ca. 5200 meter med reservoareksponering.

Den eksisterende infrastrukturen på Åsgård-feltet og Smørbukk Sør har i følge Pettersen vært en forutsetning for lønnsomheten i prosjektet.

Han berømmer det tette og gode samarbeidet mellom aktørene i Statoil, og med partnere og leverandører.

– Prosjektet leveres betydelig under opprinnelig kostnadsestimat, og på dagen i forhold til oppstart. Fremtiden på norsk sokkel vil i stor grad ligge i kostnadseffektiv utvikling av små forekomster med viktige volumer.

Rettighetshavere Åsgard Unit

  • Statoil Petroleum AS 34,57%
  • Petoro AS 35,69%
  • Eni Norge AS 14,82%
  • Total E&P Norge AS 7,68%
  • ExxonMobil Exploration&Production Norway AS 7,24%

Bilde

Ny teknologi

I tillegg til å bore lange reservoarseksjoner, prøves den såkalte «fiskebensteknologien» ut for første gang på norsk sokkel for å øke produksjonen ytterligere. Denne teknologien går ut på at ca. 150 «fiskeben» med diameter på 12 millimeter bores 10-12 meter ut av brønnløpet ved hjelp av roterende turbiner.

Bilde

Teknologien innebærer at tynne "fiskeben" bores ut fra brønnløpet.

– Dette er et viktig skritt i uttesting og anvendelse av en teknologi som gjør det mulig å øke utvinningen fra veldig tette reservoarer hvor oppsprekking ikke er en aktuell metode. Erfaringene med lange brønner i tette formasjoner og «fiskeben» åpner opp for flere nye prosjekter på Åsgard-feltet og ellers på norsk sokkel, sier Mari Skaug, som er leder for petroleumsteknologi på Åsgard .

Flergrensbrønnen som er boret med boreriggen DeepSea Bergen ble levert godt under estimerte tids- og kostnadsrammer. Avhengig av produksjonsutviklingen vil neste steg bli å bore en gassinjeksjonsbrønn for ytterligere å øke utvinningen fra Smørbukk Sør Extention.

Fast track-utbygging

Utbyggingen av Smørbukk Sør Extension består, i tillegg til brønnene, av en ny havbunnsramme koblet opp til eksisterende infrastruktur på Åsgard-feltet med to rørledninger, samt en ny kontrollkabel til Åsgard A.

Utbyggingen startet i mars 2013 og er gjennomført i henhold til Statoils «fast track» prinsipper. Store deler av havbunnsanlegget ble installert sommeren 2014, mens resterende marint arbeid og oppkoblingen mot Åsgard A er gjort denne sommeren.