IKM Ocean Design tildelt Johan Sverdrup hot tap kontrakt

september 14, 2015, 13:00 CEST
Johan Sverdrup

Kontrakten har en varighet på ca. 2 år, og arbeidet starter umiddelbart.

– Vi er glade for å tildele denne kontrakten til IKM Ocean Design og mener leverandøren vil bidra til at vi får på plass en sikker og god gasseksportløsning for Johan Sverdrup. Prosjektet er dessuten svært viktig for å sikre Kårstø-anlegget gassleveranser i et langsiktig perspektiv, sier Svein Birger Thaule, direktør for anleggsdrift i Gassco.

Johan Sverdrup-feltet ligger i den norske delen av Nordsjøen. Feltet ligger omkring 40 kilometer sør for Grane, 65 kilometer nord for Sleipner og 140 kilometer vest for Stavanger.

Gassen vil bli eksportert til Kårstø via en ny 18 tommers rørledning som tilknyttes Statpipe rikgassrørledningen fra Statfjord. Forbindelsen til Statpipe vil være med en såkalt hot-tap og oppkobling til en 30 tommers retrofit Tee. Installasjonen vil være dykkerløs ved å utnytte hot-tap utstyr på PRS-basen i Haugesund.

Johan Sverdrup er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel. Med forventede ressurser på 1,7 – 3,0 milliarder fat olje vil feltet være et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene.

Planlagt produksjonsstart for Johan Sverdrup-feltet er desember 2019, og forventet produksjonsperiode er 50 år.

Gassco blir operatør og ansvarlig for teknisk drift av den 156 kilometer lange rørledningen  mellom Johan Sverdrup-feltets stigerørsplattform og Statpipe rikgass-rørledning når feltet settes i drift. Statoil er utbyggingsoperatør.

Johan Sverdrup

3D- modell av Gooseneck Spool and Retrofit Hot-tap Tee (IKM Ocean Design).