Skip to Content
no

Meldepliktig handel 

september 16, 2015, 09:00 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 119,16 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 10.437.546 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12