Meldepliktig handel 

september 17, 2015, 12:47 CEST
Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 10.024.434 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12