Statoil kjøper andel i Alfa Sentral-feltet på britisk sokkel

oktober 2, 2015, 14:05 CEST

Alfa Sentral er et gass- og kondensatfelt som inneholder 60 millioner fat oljeekvivalenter, og skal etter planen kobles opp til eksisterende infrastruktur for Sleipner-feltet på norsk sokkel, som Statoil er operatør for. Alfa Sentral vil derfor øke utnyttelsen av Sleipner-anleggene.

– Vi har i Statoil satt oss ambisiøse mål for fremtidig aktivitet, produksjon og verdiskaping. Denne handelen viser potensialet som ligger både på britisk og norsk side av kontinentalsokkelen. Med oppkjøpet i Alfa Sentral øker vi ressursgrunnlaget og styrker arbeidet med å videreutvikle Sleipner-området fram mot 2030, sier Mette Halvorsen Ottøy, områdedirektør for Drift Sør i UPN.

Gjennom denne transaksjonen får Statoil en eierandel på 24 prosent i utvinningstillatelse P312 på britisk sokkel. Sammen med PL046 på norsk sokkel dekker disse to tillatelsene Alfa Sentral-feltet. Statoil er operatør for PL046 med en eierandel på 62 prosent.

Statoil har dermed økt sin eierandel i et høyt prioritert prosjekt i et av selskapets kjerneområder, og styrket sin tilstedeværelse på både norsk og britisk sokkel. Det ventes at transaksjonen avsluttes ved utgangen av 2015.

Konseptvalg for Alfa Sentral-prosjektet ble godkjent i september 2015. Forhandlinger om en samordning av feltet begynner om kort tid. En endelig investeringsbeslutning skal etter planen tas sent i 2016, med produksjonsoppstart i 2020.