"Gå til hovedinnhold"

Oppdatert kl. 15.10 - Oljeutslipp på Statfjord-feltet

oktober 8, 2015, 13:56 CEST

Bilde

Oljeutslippet ble oppdaget under lasting av olje fra Statfjord A-plattformen til tankskipet Hilda Knutsen via lastebøyen OLS B, som ligger mellom Statfjord A og Statfjord B.

Lasting til tankskipet er stoppet, og tilførselen til rørledningen og lastesystemet fra Statfjord A er stengt. Produksjonen på Statfjord A går som normalt.

Lekkasjen har oppstått i en flens i lasteslangen.  Det er for tidlig å si hvor mye olje som har lekket ut.

Beredskapsfartøyet utstyrt med oljevernutstyr og ankerhåndteringsfartøy utstyrt med ROV er på stedet. Et SAR-helikopter bistår dessuten med overvåking.

Relevante myndigheter er varslet.


----- Oppdatering 8. oktober kl. 15.10

Foreløpig vurderinger tilsier  at utslippet er i størrelsesorden 40 kubikkmeter råolje. Videre undersøkelser og granskning vil avdekke omfang og årsaksforhold nærmere.

Downloads