Kontraktstildeling for anleggsarbeid og landanlegg for strømforsyning til Johan Sverdrup-feltet

oktober 15, 2015, 09:01 CEST

Kontrakten er en EPC-kontrakt som omfatter forprosjektering, anskaffelser, anleggsarbeid, bygging av omformerbygg og installasjon av omformerutstyr.

I kontrakten inngår det grøft og legging av to sett med 300kV vekselstrømskabler fra Kårstø til Haugsneset, til begge faser av feltutbyggingen.

Videre skal det bygges adkomstveier og opparbeides ca. 30 dekar tomt for omformerbyggene til både fase 1 og 2. Omformerutstyret som leveres av ABB Norge skal installeres av Aibel.

Kontrakten har en samlet verdi på ca 600 millioner kroner. Forprosjektering skal gjøres ved kontoret i Oslo, mens anleggs-og byggearbeidene skal ledes fra byggeplass på Haugsneset ved Kårstø. Anleggsarbeidet skal utføres av Veidekke, som underentreprenør av Aibel.

Aibel har allerede blitt tildelt kontrakten for bygging av dekket til boreplattformen på Johan Sverdrup.

Denne kontrakten er den siste av de tre store kontraktene som utgjør strømforsyningsprosjektet fra land. Første kontrakt er allerede tildelt ABB i Norge for levering av HVDC omformerutstyr, til stigerørsplattformen på feltsenteret og til Haugsneset.

Kontrakt nummer to ble tildelt ABB AB i Sverige, for fabrikasjon og installajon av to 200 kilometer lange høyspentkabler fra Haugsneset til Johan Sverdrup-feltet.

Oljefeltet Johan Sverdrup skal drives med kraft fra land fra produksjonsstart sent i 2019.

Den første fasen i utbyggingen av Johan Sverdrup  vil også legge til rette for en kraft fra land løsning for en full utbygging av Johan Sverdrup samt øvrige felt på Utsirahøyden innen 2022.

Partnerne i Johan Sverdrup: Statoil (40,0267 prosent) (operatør), Lundin Norway (22,6), Petoro (17,36), Det norske oljeselskap (11,5733) og Maersk Oil (8,44).​