Meldepliktig handel  

oktober 16, 2015, 08:49 CEST
Aksjene er kjøpt til kurs 140,46 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 10.686.080 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.