Skip to Content
no

Konsernsjefer i olje- og gassbransjen kunngjør samarbeid om å bekjempe klimaendringene

oktober 16, 2015, 10:07 CEST
– Ønsker en effektiv klimaavtale på FNs klimakonferanse i Paris (COP21).


– Styrker tiltakene og investeringene for å bidra til å redusere klimagassintensiteten i den globale energimiksen støtter innføring av klare, stabile politiske rammebetingelser som gjør at verden når togradersmålet. Dette vil bidra til at selskapene kan fatte robuste beslutninger og yte effektive og bærekraftige bidrag til bekjempelsen av klimaendringene.

– Vil samarbeide på en rekke områder, som effektivitet, naturgass, forskning og utvikling, karbonfangst og –lagring (CCS).

– Vil rapportere regelmessig om framgangen i sitt arbeid.

  • Rapport fra OGCI (the Oil and Gas Climate Initiative) skisserer medlemsselskapenes arbeid med å aksellerere praktiske, meningsfylte og teknologibaserte tiltak for å bekjempe klimaendringene.

Bilde

OGCIs konsernsjefer kunngjør at de vil samarbeide for å bekjempe klimaendringene : Konsernsjefer til stede på møtet: Helge Lund fra BG Group, Claudio Descalzi fra Eni, Emilio Lozoya fra Pemex, Bob Dudley fra BP, Josu Jon Imaz fra Repsol, Amin Nasser fra Saudi Aramco, Eldar Sætre fra Statoil og Patrick Pouyanné fra Total. (Ikke til stede da bildet ble tatt: Mukesh Ambani fra Reliance Industries, Ben van Beurden fra Royal Dutch Shell)

Paris, Frankrike, 16. oktober 2015 – Konsernsjefene i ti av verdens største olje- og gasselskaper – som sammen står for nesten en femdel av all olje- og gassproduksjon og dekker nesten 10 % av verdens energibehov – har i dag kunngjort sin støtte til at det inngås en effektiv klimaavtale på FNs klimakonferanse (COP21) i desember.

Det er en milepæl som nås når konsernsjefene i de ti olje- og gasselskapene i klimainitiativet Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) -BG Group, BP, Eni, Pemex, Reliance Industries, Repsol, Saudi Aramco, Shell, Statoil og Total- i fellesskap stiller seg bak målet om å begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til to grader, og at den utviklingen i de globale netto klimagassutslippene vi ser i dag, ikke er forenlige med dette målet.

Medlemsselskapene i OGCI har iverksatt viktige tiltak for å redusere sitt klimafotavtrykk. Til sammen har de redusert klimagassutslippene fra sin virksomhet med rundt 20 % de siste ti årene.

I sin erklæring sier de ti konsernsjefene:

"Vårt felles mål er at vi klarer å nå togradersmålet. Det er en utfordring for hele verdenssamfunnet. Vi skal gjøre vår del av jobben. De neste årene vil vi sammen styrke våre tiltak og investeringer for å bidra til å redusere klimagassintensiteten i den globale energimiksen. Ved å samarbeide på en rekke områder håper vi at selskapene våre vil kunne oppnå mer enn de er i stand til hver for seg.

(Helge Lund i BG Group, Bob Dudley i BP, Claudio Descalzi i Eni, Emilio Lozoya i Pemex, Mukesh Ambani i Reliance Industries, Josu Jon Imaz i Repsol, Ben van Beurden i Royal Dutch Shell, Amin Nasser i Saudi Aramco, Eldar Sætre i Statoil og Patrick Pouyanné i Total.)

OGCI la i dag også fram sin felles rapport "More energy, lower emissions", der selskapene viser konkrete skritt de har tatt for å bedre sin håndtering av klimagassutslipp, og hvordan de arbeider for å redusere sin langsiktige innvirkning på klimaet. Selskapene har blant annet foretatt betydelige investeringer i naturgass, karbonfangst og -lagring og fornybar energi, i tillegg til investeringer i forskning og utvikling på lavutslippsløsninger.

Av erklæringen og rapporten går det fram hvilke områder OGCI-selskapene vil konsentrere seg om i sitt samarbeid:

  • Effektivitet: Selskapene vil optimalisere effektiviteten i egen virksomhet, bedre sluttbrukseffektiviteten for sine drivstoffer og øvrige produkter, og samarbeide med produsenter og forbrukere om å gjøre veigående kjøretøyer mer effektive.
  • Naturgass: Selskapene vil bidra til å øke gassandelen i den globale energimiksen, sikre at naturgass gir betydelig lavere livssyklusutslipp enn andre fossile drivstoffer for kraftproduksjon, avskaffe rutinemessig fakling og redusere metanutslippene fra sin virksomhet.
  • Langsiktige løsninger: Selskapene vil investere i forskning, utvikling og innovasjon for å redusere klimagassutslippene, delta i partnerskap for å fremme karbonfangst og -lagring, og bidra til en økt fornybarandel i den globale energimiksen.
  • Tilgang på energi: Selskapene vil utvikle prosjekter for å gi mennesker tilgang på energi i partnerskap med lokale og nasjonale myndigheter og andre interessenter.
  • Partnerskap og flerpartsinitiativer: Selskapene vil søke etter muligheter for å framskynde løsninger på klimaproblemet ved å arbeide kollektivt eller individuelt i bransjeinitiativer og andre initiativer.

OGCI er et frivillig initiativ for olje- og gasselskaper som ledes av selskapenes konsernsjefer. Dets mål er å fremme konkrete klimatiltak gjennom samarbeid og utveksling av beste praksis.

OGCI ble etablert etter samtaler under Verdens økonomiske forums årlige møte i 2014 og ble offisielt lansert på FNs klimatoppmøte i september 2014.

Erklæringen, rapporten og informasjon: www.oilandgasclimateinitiative.com

Kontaktperson:
Knut Rostad, +47 905 48 990knuros@statoil.com