Meldepliktig handel 

oktober 20, 2015, 08:03 CEST

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 10.336.431 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12