Skip to content

Statoil tildeler britiske catering-kontrakter til ESS Offshore og 14forty

november 5, 2015, 12:00 CET
Mariner

Kontrakten for catering- og anleggstjenester på britisk sokkel er tildelt ESS Offshore i Aberdeen, og omfatter levering av catering-tjenester til Mariner A-plattformen og den flytende lagerenheten Mariner B, i tillegg til husholdstjenester, drift av helikopterdekk og beredskapstjenester. Avtalen trer i kraft i 2016.

Kontrakten for alle anleggstjenester på land er tildelt 14forty, som tidligere het Eurest, og dekker Statoils kontorer i Aberdeen og London samt driftsbasen til Dudgeon havvindpark i Great Yarmouth.

Levering av tjenester innen matservering, rengjøring, sikring og eiendomsdrift starter med øyeblikkelig virkning i Great Yarmouth, og i 2016 ved kontorene i London og Aberdeen.  Statoils nye driftssenter for britisk sokkel i Aberdeen vil bli innflyttet i andre kvartal 2016.

Bilde

Tove Stuhr Sjøblom, administrerende direktør for Statoil Production (UK) Ltd.

– Ved å kombinere tjenestene for både land og hav er det oppnådd betydelige synergieffekter for Statoil i Storbritannia. Vi setter pris på de nyskapende og kostnadseffektive løsningene som ESS Offshore og 14forty har presentert. Denne typen nært samarbeid med våre leverandører er nødvendig for å sikre effektiv drift av Mariner på lang sikt, sier Tove Stuhr Sjøblom, administrerende direktør for Statoil Production (UK) Ltd.

Hver av kontraktene har en varighet på fem år, med opsjoner på inntil fire år.

Statoil er operatør for Mariner-feltet med en eierandel på 65,11 %. Samarbeidspartnerne er JX Nippon Exploration and Production (U.K.) Limited (28,89 %) og Dyas UK Ltd. (6 %). 

Mariner-feltet ligger i den britiske delen av Nordsjøen, om lag 150 kilometer øst for Shetland.

Mariner-plattformen er i dag under bygging. Forboringen starter i 2016, og produksjonen fra feltet skal starte i 2018. Utbyggingen av Mariner-feltet vil bidra med reserver på over 250 millioner fat, og en gjennomsnittlig platåproduksjon på rundt 55.000 fat per dag.

ESS Offshore er basert i Aberdeen, og leverer markedsledende tjenester til offshore-installasjoner i Storbritannia og andre steder i verden. 14Forty er et av verdens ledende selskaper innen matservering og støttetjenester, og tilbyr integrerte anleggstjenester.