Nye lisenser utenfor østkysten av Canada

november 12, 2015, 21:20 CET

Lisensene offshore Newfoundland dekker et område på totalt 14.670 kvadratkilometer i nærheten av det Statoil-opererte Bay du Nord-funnet. Statoil vil være operatør for fem av lisensene, og delta i én lisens som partner. De tildelte lisensene utenfor Newfoundland er:

 • NL15-01-02: Chevron 35% (operatør), Statoil 35%, BG 30% (2.747 kvadratkilometer) 
   
 • NL15-01-05: Statoil: 40%, Exxon Mobil 35%, BG 25% (2.674 kvadratkilometer) 
   
 • NL15-01-06: Statoil 34%, Exxon Mobil 33%, BP 33% (2.622 kvadratkilometer) 
   
 • NL15-01-07: Statoil 34%; Exxon Mobil 33%; BP 33% (2.543 kvadratkilometer)
   
 • NL15-01-08: Statoil 50%, BP 50% (2.689 kvadratkilometer) 
   
 • NL15-01-09: Statoil 100% (1.395 kvadratkilometer) 

Lisensene offshore Nova Scotia (NS15-1 lisens 1 og 2) dekker et område på totalt 6.500 kvadratkilometer og ligger om lag 250 kilometer fra Halifax i Nova Scotia.

Tim Dodson

Tim Dodson, konserndirektør for Leting i Statoil. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Styrkingen av Statoils portefølje utenfor kysten av Newfoundland og den nye tilgangen utenfor kysten av Nova Scotia forsterker selskapets langsiktige posisjon offshore Canada.

– Tildelingene i disse uutforskede områdene offshore Canada er i tråd med Statoils strategi om å bygge videre på våre posisjoner i attraktive bassenger og sikre tilgang i stor skala, samtidig som vi tilfører flere valgmuligheter til Statoils leteportefølje, sier Tim Dodson, konserndirektør for leting i Statoil.

– Denne betydelige investeringen i leting utenfor kysten av Newfoundland vil gi Statoil mulighet til å videreutvikle vår sterke posisjon i denne regionen gjennom en stegvis tilnærming. Offshore Nova Scotia vil vi nyttiggjøre vår kunnskap og erfaring fra vår globale letevirksomhet generelt og fra den nordlige delen av Atlanterhavet spesielt.

Statoil har fra før en betydelig posisjon i Flemish Pass-bassenget, og de nye lisensene muliggjør videre utvikling av leteporteføljen i et område selskapet har erfaring med. De tildelte områdene i Flemish Pass-bassenget ligger i nærheten av Statoil-funnene Mizzen fra 2009, og Harpoon og Bay du Nord fra 2013.

I november 2014 startet Statoil et 18-måneders boreprogram i Flemish Pass-bassenget. Programmet vil avgrense Bay du Nord-funnet og også teste nye prospekter i nærheten. Statoil er operatør for Bay du Nord-funnet med en andel på 65%, med Husk Energy som partner med 35%.

Kontaktpersoner:
Alex Collins
Communication lead
Statoil Canada, Offshore Newfoundland
709-738-8644
709-769-8967
acoll@statoil.com

Knut Rostad
Media relations
Statoil ASA
+47 905 48 990
knuros@statoil.com

Downloads