Statoil fullfører transaksjonen for andel i Alfa Sentral-feltet på britisk sokkel

november 17, 2015, 08:01 CET
Gjennom denne transaksjonen har Statoil fått en eierandel på 24 prosent i utvinningstillatelse P312 på britisk sokkel.

Sammen med PL046 på norsk sokkel dekker disse to tillatelsene Alfa Sentral-feltet. Statoil er operatør for PL046 med en eierandel på 62 prosent.