Meldepliktig handel 

november 17, 2015, 12:22 CET
Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 10.682.863 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12