Skip to Content
no

Harde realiteter for industrien

november 23, 2015, 11:06 CET

I sin tale til statsministeren og andre gjester på den årlige Høstkonferansen la Sætre vekt på at energibransjen er i endring og at olje- og gassindustrien i øyeblikket står overfor harde realiteter, ettersom de globale oppstrømsinvesteringene er ventet å gå ned med 20 prosent i 2015.

Likevel vil olje og gass vil fortsatt spille en viktig rolle i framtidens energimiks.

– Vi vet at etterspørselen etter energi øker. Vi vet også at fornybar energi må dekke mesteparten av – om ikke hele – denne veksten. Olje og gass vil imidlertid fortsatt være svært viktige energiressurser. Selv i en togradersverden trenger vi olje og gass omtrent på dagens nivå i 2040, sa Sætre.

Statoils konsernsjef viste til signalene fra Europakommisjonens tilstandsrapport «State of the Energy Union» og den britiske energiministerens tale om Storbritannias energipolitikk i forrige uke.

– Jeg ble oppmuntret av signalene om at gass fortsatt vil spille en viktig rolle, sa Sætre.

Tiende gang

I samarbeid med Olje- og energidepartementet og Det internasjonale energibyrået (IEA) arrangerte Statoil Høstkonferansen i Oslo for tiende gang i dag. Blant foredragsholderne var statsminister Erna Solberg og Anita Marangoly George, direktør for energi og utvinningsvirksomhet i Verdensbanken.

Forut for klimatoppmøtet COP21 i Paris la Sætre vekt på hva som kreves av politikerne, som må sette kursen med effektiv politikk, og av industrien, som må gjøre mesteparten av jobben for å løse den globale klimautfordringen: å dekke økt etterspørsel etter energi og samtidig redusere utslippene.

Så langt er forpliktelsene før COP21 i Paris ikke tilstrekkelige til at verden kan nå togradersmålet.

– Men det er noen tegn som gir grunn til optimisme. På den politiske siden er det større vilje og engasjement fra enkelte større aktører, inkludert USA og Kina. Fra næringslivets side ser jeg en økende erkjennelse av at det er på tide å gjøre noe og engasjere seg, sa Sætre.

Karboneffektiv produksjon av olje og gass, teknologiutvikling og innovasjon og oppslutning om effektive lover og regler framstår som den beste måten bransjen kan bidra på.

Sætre påpekte at de globale energitrendene representerer både utfordringer, risikofaktorer og muligheter. Etterspørselen etter energi øker, og utslippene må reduseres. Dette vil føre til store endringer i både forbruk og produksjon av energi. Samtidig vil lavere olje- og gasspriser føre til en ny balanse mellom tilbud og etterspørsel, noe som gjør det stadig viktigere å være en lavkostprodusent.

Vendepunkt

– Sett under ett vil denne dynamikken føre til et vendepunkt for industrien. De selskapene og landene som viser at de lykkes med å takle disse utfordringene vil bli de nye vinnerne. Statoils respons er å utnytte mulighetene og aktivt forme energiframtiden, sa Sætre.

Basert på dette har Statoils konsernsjef tre klare prioriteringer for selskapet i tiden framover.

– For det første må vi være konkurransedyktige til enhver tid og skape et selskap som kan drive lønnsomt, selv slik markedet er i dag. For det andre vil Statoil sette et eksempel for hvordan olje- og gassindustrien må endre seg. Industrien vår var ikke lønnsom med en oljepris på 100 dollar.

– Derfor må vi strebe etter forenkling og standardisering, men også samarbeide og dele løsninger for å løse felles problemer. Og for det tredje ønsker jeg at Statoil skal være energileverandør i en lavkarbonframtid. Olje og gass vil fortsette å være svært viktig i denne framtiden. Vi ønsker å være den mest karboneffektive produsenten av olje og gass, og vi vil i stadig større grad bruke vår kompetanse på nye områder, sa Sætre.

I sin presentasjon på Høstkonferansen la lederen av Det internasjonale energibyrået IEA, Fatih Birol, vekt på de viktigste funnene i den siste utgaven av World Energy Outlook (WEO), som er blant verdens mest refererte analyser av globale energiscenarier.

De globale perspektivene i årets WEO, som ble lansert 10. november, viser klare tegn til at energiovergangen har startet, men legger vekt på at det er nødvendig med en tydelig retning fra klimatoppmøtet i Paris.

Klimaløftene som er gitt i forkant av COP21 inkluderer en rekke forpliktelser knyttet til fornybar energi og energieffektivitet, og dette reflekteres også i WEO-2015-konklusjonen om at fornybar energi kommer til å bli den ledende kilden til ny energiforsyning fra nå og fram til 2040, i henhold til rapporten.

Nettoresultatet av endringene som er angitt i det sentrale WEO-2015-scenariet er at veksten i energirelaterte utslipp vil gå kraftig tilbake, men at utslippskurven innebærer en langsiktig temperaturøkning på 2,7 grader innen 2100. En større kursendring er fortsatt nødvendig for å nå det avtalte klimamålet, heter det i rapporten.