Skip to Content
no

Utvalgte historiske regnskapstall i USD publisert

november 27, 2015, 12:52 CET

Tallene som er publisert inkluderer følgende tall for de seneste syv kvartaler til og med tredje kvartal 2015:

  • Konsolidert resultatoppstilling, balanse og kontantstrøm

  • Viktigste IFRS og justerte resultattall på konsern- og segmentnivå

Endringen i presentasjonsvaluta vil bli behandlet som en endring av regnskapsprinsipp fra første kvartal 2016 med retrospektiv anvendelse, hvilket innebærer at historiske perioder vil bli omarbeidet fra NOK til USD.

Fjerde kvartal og konsolidert årsregnskap for 2015 vil fremdeles ha NOK som presentasjonsvaluta.