Statoil selger sin eierandel i Trans Adriatic Pipeline for 208 millioner euro

desember 1, 2015, 08:19 CET

Denne summen omfatter både Statoils andeler i TAP og Statoils andel av lån som nå bevilges til TAP fra aksjonærene.

Bilde

Jens Økland, konserndirektør for Markedsføring, Midtstrøm og Prosessering.

Størrelsen på det endelige kontantverderlaget vi bli justert ved sluttføringen av transaksjonen.

– Vi er glade for å kunngjøre denne avtalen med Snam, som vil realisere verdien av vår andel i TAP, der vi har vært medeier siden 2008. Dette salget øker vår økonomiske fleksibilitet, og er i tråd med vår strategi om optimalisering av porteføljen og prioritering av kapital, sier Jens Økland, konserndirektør for Markedsføring, Midtstrøm og Prosessering (MMP).

Statoil og Snam er blitt enige om å gjennomføre transaksjonen, forutsatt at en rekke forbehold blir oppfylt. Det ventes at transaksjonen blir fullført innen utgangen av 2015.

Fakta:

1. Når gassrørledningen TAP er ferdig utbygd, vil den utgjøre den vestligste delen av den sørlige gasskorridoren, som er en 3500-kilometer lang gassverdikjede som kobler fase 2 av Shah Deniz-utbyggingen til gassmarkedene i Europa. TAP blir 882 kilometer lang, med en årlig kapasitet på 10 milliarder kubikkmeter gass fra starten. Den skal kobles til gassrørledningen Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP) ved den gresk-tyrkiske grensen, og krysse den nordlige delen av Hellas og Albania og Adriaterhavet. TAP skal ilandføres i den sørlige delen av Italia, der den skal kobles til det Snam-opererte italienske gassnettverket.

2. Denne avtalen etterfølger Statoils salg av en eierandel på 10 prosent i Shah Deniz Production Sharing Agreement and South Caucasus Pipeline Company Limited (SCPC) til BP og SOCAR i mai 2014, og avtalen som ble inngått i oktober 2014 med PETRONAS om salg av Statoils gjenværende andel på 15,5 prosent i Shah Deniz-utbyggingen, 15,5 prosents andel i SCPC og 12,4 prosents andel i Azerbaijan Gas Supply Company.

3. Forbeholdene omfatter de andre aksjonærene i TAP som ikke utøver sin forkjøpsrett og medsalgsrett, og godkjenning fra styret i TAP.