Søker nye arealer på norsk sokkel

desember 3, 2015, 08:20 CET

Det forventes at Olje- og Energidepartementet vil kunngjøre tildelingene sent i første halvdel av 2016.

Runden representerer første åpning av nytt areal på norsk sokkel siden 1994. Statoils søknad tar sikte på å bidra i betydelig grad til selskapets ambisjoner for 2030 og senere.

Bilde

Jez Averty, direktør for Statoils letevirksomhet på norsk sokkel, med Statoils søknad for 23. runde.
(Foto: Kjetil Visnes)

Arealet som utlyses i denne runden omfatter Barentshavet sørøst, et område som ble definert som norsk territorium etter grenseavtalen med Russland som trådte i kraft i 2011. I tillegg utlyses areal i Hoop-Wisting-området, som ble åpnet i 22. runde.

– Statoil har vært garantist for leting og utvikling i Barentshavet siden midten av 1980-årene, og vi har en klar ambisjon om å forbli i den rollen. Arealet som utlyses er interessant og viktig, og vi håper å få mulighet til å bore allerede i 2017, sier Jez Averty, direktør for Statoils letevirksomhet på norsk sokkel.

– Arealet i 23. runde har et betydelig volumpotensial, men ikke desto mindre foregår det en debatt der noen sier at disse ressursene ikke vil være drivverdige. Vi er av en annen oppfatning, noe søknaden vår er et bevis på. Statoils forberedelser for søknaden i 23. runde har omfattet utvikling av teknologiske løsninger som vil redusere nullpunktsprisen per fat for de betydelige funnene vi håper å gjøre i Barentshavet.

I forkant av denne konsesjonsrunden har det foregått et unikt samarbeid i bransjen. I prosjektet Barents Sea Exploration Collaboration samarbeider 16 selskaper for å finne felles løsninger for letevirksomhet i Barentshavet og for å sikre kostnadseffektivitet og gode sikkerhetsstandarder.

I 2014 var Statoil operatør for en gruppe på 33 selskaper som samarbeidet om seismikkundersøkelser i områder som inngår i denne konsesjonsrunden.

Norsk sokkel utgjør en bærebjelke for Statoil, og selskapet har ambisjoner om å opprettholde produksjonen på dagens nivå fram til 2025-2030, og videre.

Downloads