Rørledningskontrakter på Johan Sverdrup

desember 9, 2015, 14:00 CET

De tre kontraktene har en samlet verdi på i underkant av 2,5 milliarder kroner og omfatter både olje- og gasseksportrørene på Johan Sverdrup.

Mitsui & Co. Norway A.S har fått kontrakten for å fabrikkere rørene til eksportrørledningene. Mitsui skal levere  220 000 tonn stål til oljeeksportrørledningen og gasseksportrørledningen som til sammen utgjør 430 kilometer. Produksjonen av rørene starter ved Nippon Steel & Sumitomo Metal (NSSMC) stålverk i Japan tidlig i 2016.

Wasco Coatings Malaysia Sdn Bhd har fått kontrakten for å påføre utvending korrosjonsbehandling og påføring av utvendig betongvektbelegg på både olje- og gassrørene. I tillegg skal gassrørene påføres innvendig strømingsbelegg. Arbeidet skal gjennomføres ved Wascos fabrikk i Malaysia 2017.

Kjetel Digre

Kjetel Digre direktør for Johan Sverdrup-prosjektet. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Saipem Ltd har fått kontrakten for legging av olje- og gasseksportrørene til Johan Sverdrup. Leggeoperasjonen starter våren 2018 med fartøyet «CastorOne»

– Vi har nå fått på plass et solid lag av hovedleverandører til eksportrørledningene på Johan Sverdrup. Dette gir oss et godt utgangspunkt til å kunne levere første Johan Sverdrup-olje sent i 2019, sier Kjetel Digre prosjektdirektør for Johan Sverdrup-prosjektet.

Stabilisert olje vil bli eksportert til Mongstad terminal gjennom en ny oljerørledning som kobles opp mot eksisterende lagerhaller i fjell. Oljeeksportløsningen omfatter en 274 kilometer lang 36 tommers rørledning til Mongstad terminal inkludert nødvendige modifikasjoner på terminalen.

Gass vil bli eksportert gjennom en ny gassrørledning som kobles opp mot eksisterende Statpipe rikgassledning for videre eksport til Kårstø. Gasseksportløsningen omfatter en 156 kilometer 18 tommers rørledning til Statpipe rikgassledning, inklusive en "hot tap" oppkobling til denne.

Det er ikke behov for modifikasjoner på Kårstø for mottak av gass fra Johan Sverdrup.

Utbyggingen av eksportrørledningene for olje og gass vil dekke transportbehovene for alle utbyggingsfaser av Johan Sverdrup.

Det er til nå tildelt kontrakter for Johan Sverdrup til en verdi av over 50 milliarder norske kroner. Leverandører med norsk fakturaadresse har sikret seg omkring 75 prosent av alle kontraktene som er tildelt.

Partnerne i Johan Sverdrup: Statoil (40,0267 prosent) (operatør), Lundin Norway (22,6), Petoro (17,36), Det norske oljeselskap (11,5733) og Maersk Oil (8,44).

Downloads