Meldepliktig handel 

desember 11, 2015, 07:56 CET
Aksjene er kjøpt til kurs 123,56 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 11.433.066 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.