Statoil tildeler rammeavtaler for vedlikehold og modifikasjoner

desember 15, 2015, 09:01 CET
Bilde

Vedlikeholdsarbeid på Norne-feltet. (Foto: Rune Solheim)

I tillegg kommer konkurranseavtaler for mer komplekse modifikasjonstjenester.

Vedlikehold- og modifikasjoner er sentralt for sikker og effektiv drift av Statoils installasjoner og landanlegg.

Nye kompensasjonsformater er utarbeidet for å motivere til kontinuerlig forbedring og økt produktivitet.

Bilde

Kjetil Hove, direktør for Driftsteknologi i Utvikling og produksjon Norge.
(Foto: Harald Pettersen)

– Disse tildelingene vil styrke norsk sokkels konkurransekraft og stimulere til langsiktig aktivitet og verdiskaping. Vi ser fram til å samarbeide med leverandørene, og sammen oppnå varige og bærekraftige forbedringer i forhold til effektiv produksjon, sikker drift og god integritet på våre anlegg, sier direktør for Driftsteknologi i Utvikling og produksjon Norge, Kjetil Hove.

Selskapet har denne gangen valgt å dele den totale porteføljen i to, Hovedleverandøravtaler og Konkurranseavtaler. Porteføljen av Hovedleverandøravtaler har en estimert totalverdi (inkludert opsjoner) på 24 milliarder kroner. Kontraktenes varighet er på seks år pluss opsjoner på fire år og starter første kvartal 2016. Gjenværende opsjoner i eksisterende V&M-avtaler blir ikke utøvd.
 
Hovedleverandøravtalene er tildelt følgende selskaper:

  • Aibel AS
  • Apply Sørco AS
  • Reinertsen AS
  • Wood Group Mustang Norway AS

Porteføljen av konkurranseavtaler har en varighet på 10 år og starter første kvartal 2016. Avtalene danner grunnlag for enkeltstående prosjektkonkurranser der en, to eller flere leverandører inviteres til å delta.

Konkurranseavtalene er tildelt følgende selskaper:

  • Aibel AS
  • Aker Solutions AS
  • Apply Sørco AS
  • Reinertsen AS
  • Wood Group Mustang Norway AS
Bilde

Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil.
(Foto: Trond Isaksen)

Tildelingen innebærer at selskapet fortsetter det viktige forbedringsarbeidet sammen  med kjente V&M leverandører, men også en fornyelse ved at en ny aktør inkluderes i kontraktsporteføljen.

– Anskaffelsen som nå er gjennomført er en del av arbeidet med å skape en mer konkurransedyktig industri. I tillegg har viktigheten av kontinuerlig forbedring og endringen i måten vi jobber på vært en rød tråd gjennom hele prosessen. I tiden framover vil vi jobbe tett med leverandørene for å sikre at dette videreføres når avtalene tas i bruk, sier direktør for anskaffelser i Statoil, Jon Arnt Jacobsen.

Det er gjennomført en omfattende anskaffelsesprosess, der Statoil har arbeidet tett med tilbyderne for å oppnå de beste løsningene ut fra en vurdering av HMS, tekniske og kommersielle kriterier.