Utbyggingsplan for Oseberg Vestflanken 2 levert

desember 18, 2015, 08:35 CET
Bilde

Ivar Aasheim, direktør for feltutvikling på norsk sokkel (til høyre), og Hogne Pedersen, prosjektleder, overleverte PUD for Oseberg Vestflanken 2 til olje- og energiminister Tord Lien (til venstre) i dag, 18.desember. (Foto: Ole Jørgen Bratland - Statoil)

Statoil har sammen med lisenspartnerne besluttet å bygge ut Oseberg Vestflanken 2 som består av olje- og gass-strukturene Alfa, Gamma og Kappa. Disse ligger om lag åtte kilometer nord-vest for Oseberg feltsenter.

Oseberg Vestflanken 2 skal bygges ut med en ubemannet brønnhodeplattform med ti brønnslisser. Brønnene skal fjernstyres fra Oseberg feltsenter. I tillegg skal to eksisterende subsea brønner gjenbrukes. 

– Oseberg Vestflanken 2 møter dagens kostnadsutfordringer og krav til økt effektivitet med et innovativt konsept basert på forenkling. Dette er et pionérprosjekt på norsk sokkel som bransjen kan hente læring fra, sier Ivar Aasheim, direktør for feltutvikling på norsk sokkel.

Brønnhodeplattformer uten fasiliteter, helikopterdekk og livbåter er nytt i Norge, men er en godt utprøvd løsning andre steder, blant annet på dansk og nederlandsk sokkel. 

– Vi legger vekt på at dette nye konseptet skal videreføre det høye sikkerhetsnivået vi har på installasjonene på norsk sokkel, sier Aasheim.

Statoil har jobbet med å kutte investeringskostnadene gjennom hele prosjekteringsfasen, og har nå redusert de totale investeringskostnadene med om lag én milliard kroner etter konseptvalg tidligere i år. I tillegg har en god modning av ressursgrunnlaget, som har gitt økte volumer, gjort dette prosjektet mulig.

Bilde

Torger Rød, direktør for
prosjekter i Statoil

– Kostnader for havbunnsbrønner er tredoblet de siste ti årene. Plattformbrønner på et stålunderstell reduserer kostnadene betydelig, og sikrer en robust økonomi for prosjektet, sier Torger Rød, direktør for prosjekter i Statoil.

Oseberg Vestflanken 2 er et viktig bidrag for å videreutvikle Oseberg infrastrukturen for framtiden, og er et resultat av langsiktige lisensbeslutninger og helhetlig områdetenkning. 

Bilde

Gunnar Nakken, direktør for
Drift vest i Statoil.  

– Oseberg Vestflanken 2 vil gi 110 millioner nye lønnsomme fat oljeekvivalenter, og blir et viktig bidrag for Statoils mål om å opprettholde produksjon på dagens nivå til 2030 og videre, sier Gunnar Nakken, direktør for Drift vest i Statoil.  

Brønnstrømmen skal rutes til Oseberg feltsenter via en ny rørledning. Produksjonen skal etter planen starte i løpet av andre kvartal 2018.

Oseberg Vestflanken 2 er den første av tre planlagte faser for utvikling av de resterende reservene i Oseberg-området.

Partnerne er Statoil (operatør) (49,3%), Petoro (33,6%), Total (14,7%) og ConocoPhillips (2,4%). 

  • Lokasjon: I Nordsjøen om lag 8 kilometer nord-vest for Oseberg feltsenter
  • Volumer: 110 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) 
  • Dybde: om lag 110 meters vanndyp
  • Antatt levetid: Til 2040  
  • Utbygging: Ubemannet og fjernstyrt brønnhodeplattform der brønner blir boret med oppjekkbar Cat-J borerigg. I tillegg vil to subsea brønner boret fra gamle havbunnsrammer inngå i prosjektet.

Downloads