Hendelse i Nordsjøen som følge av storm

desember 30, 2015, 21:58 CET
Riggen COSL Innovator arbeider for Statoil ved Troll-feltet i Nordsjøen, vest for Bergen. Stormen i området førte til at en brottsjø traff riggen. Denne førte til skade på tre av mannskapet om bord, samt vanninntrenging på selve riggen.

De skadde er flydd til land ved hjelp av et Sea King-helikopter fra hovedredningssentralen og et av Statoils redningshelikoptre.

Statoil bistår COSL med å evakuere riggen ned mot sikkerhetsbemanning. Evakuerte blir fløyet til land.

I tilknytning til hendelsen er det opprettet et pårørende-telefonnummer.
For COSL: +47 952 69 495 (nytt nummer).

Oppdateringer vil bli publisert på våre nettsider og via vår nyhetstjeneste.