Meldepliktig handel

12. desember 2016

På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DNB 9. desember 2016 kjøpt 567.259 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram.

Aksjene er kjøpt til kurs 153,37 kroner. Før viderefordeling til ansatte har Aksjespareprogrammet 11.451.249 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12