Statoil tildeler kontrakter for isolering, stillas og overflatebehandling

5. januar 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:11 CET
Statfjord A
Statfjord-feltet i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen)

Statoil har tildelt to nye og langsiktige kontrakter for 11 milliarder kroner for ISO-tjenester (isolering, stillas og overflatebehandling) til Beerenberg Corp AS og Prezioso Linjebygg AS.

Disse vil ved oppstart levere tjenester til 20 av selskapets 29 installasjoner på norsk sokkel.

ISO-tjenestene utføres på alle anleggene på norsk sokkel, samt alle landanleggene i Norge, og gir ringvirkninger over store deler av landet.

Kontraktene, som starter første kvartal 2016, har en estimert totalverdi på 11 milliarder kroner og en varighet på 15 år. De to nye avtalene vil erstatte de eksisterende avtalene selskapet har med disse leverandørene knyttet til norsk sokkel.

Selskapet har i tillegg kontrakter med Bilfinger Industrier og Kaefer Energy hvor selskapet har intensjon om å utøve opsjoner i disse kontraktene på et senere tidspunkt.

– Leverandørene forstår bransjeutfordringene og ønsker å være med å løse disse. Beerenberg Corp AS og Prezioso Linjebygg AS har også i forhandlingene synliggjort at de er opptatt av varige forbedringer i tillegg til kvalitet og kost, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil.

I forbindelse med reforhandlingene har det vært tett dialog med leverandørene for å kunne oppnå de beste kommersielle og tekniske løsningene samt sikre bærekraft og god lønnsomhet. 

– Tildelingene av disse avtalene er en viktig milepæl i det langsiktige forbedringsarbeidet innen ISO. Beerenberg Corp AS og Prezioso Linjebygg AS har konkurransedyktige leveranser, og med disse langsiktige avtalene vil vi ha et forutsigbart og tydelig bidrag til de kostnadsreduksjonene vi sammen skal oppnå, sier direktør for Driftsteknologi i Utvikling og produksjon Norge, Kjetil Hove. 

Opplistingen nedenfor viser hvilke anlegg de to nye avtalene skal gjelde for. De anleggene på norsk sokkel, som ikke er omtalt i oversikten, vil fortsette med kontraktene for ISO-tjenester som de har i dag.

Driftsområde Anlegg Dagens
leverandør
Ny leverandør/
avtale
Drift Sør Statfjord ABC Beerenberg Beerenberg
  Draupner Beerenberg Beerenberg
Drift Vest Gullfaks ABC Beerenberg Beerenberg
  Oseberg C, Sør,
og Øst
Bilfinger Prezioso
Linjebygg
  Heimdal Bilfinger Prezioso
Linjebygg
  Visund Beerenberg Beerenberg
  Grane Beerenberg Beerenberg
  Kvitebjørn Beerenberg Beerenberg
  Valemon Beerenberg Beerenberg
Drift Midt Heidrun Prezioso
Linjebygg
Prezioso
Linjebygg
  Njord AB Prezioso
Linjebygg
Prezioso
Linjebygg
Drift Nord Norne Prezioso
Linjebygg
Prezioso
Linjebygg
  Aasta Hansteen Prezioso
Linjebygg